Pokec Playlisty
Reklama

Through My Father's Eyes - text, preklad

So many days I listened to the voice inside my head
I never thought that I'd be someone who could be misled
I wanted the mirror to show me something I could not see
I needed explanations for expectations I could never reach
Tolik dní jsem naslouchala hlasu v mé hlavě
Nikdy jsem se nebrala za tu, která by se mohla mýlit
Chtěla jsem, aby mi zrcadlo ukázalo něco, co nevidím
Potřebovala jsem vysvětlení pro nedosažitelná očekávání
I know I'm not the only one who's ever cried for help
And Jesus did for me what I could not do myself
Já vím, nejsem jediná, která kdy křičela o pomoc
A Ježíš pro mě udělal, co jsem sama nedokázala
He changed my life by changing my mind
He healed all that was broken inside
I'm loving what I can see with His spirit alive in me
I'm finding beauty for the first time
Looking through my Father's eyes
(Looking through my Father's eyes)
Změnil můj život proměnou mých myšlenek
Uzdravil, co bylo uvnitř zlomené
Miluji co mohu vidět skrze jeho živého Ducha ve mně
Poprvé nacházím krásu
Dívám se očima svého Otce
(Dívám se očima svého Otce)
From what I see it looks like you don't like yourself too much
When I hear you talk it sounds like you just feel like giving up
I know it's hard to see through what this world will tell you
'Cause misconceptions and false reflections will never be the truth
Z toho, co vidím, to vypadá, že se nemáš moc rád
Když tě slyším mluvit, zní to jako že se vzdáváš
Já vím, že je těžké vidět, co ti tenhle svět říká
Protože špatná pojetí a falešná vysvětlení nikdy nebudou pravdou
Just know you're not the only one who's ever cried for help
Jesus loves you in ways that you cannot love yourself
Jen si uvědom, že nejsi jediný, kdo kdy křičel o pomoc
Ježíš Tě miluje tak, jak Ty sám se milovat nemůžeš
He changed my life by changing my mind
He healed all that was broken inside
I'm loving what I can see with His spirit alive in me
I'm finding beauty for the first time
Looking through my Father's eyes
Změnil můj život proměnou mých myšlenek
Uzdravil, co bylo uvnitř zlomené
Miluji co mohu vidět skrze jeho živého Ducha ve mně
Poprvé nacházím krásu
Dívám se očima svého Otce
I can see your freedom coming
You'll be a slave to nothing
When you see through my Father's eyes
Vidím, jak se stáváš svobodným
Už nebudeš otrokem ničeho
Když se díváš očima svého Otce
He changed my life by changing my mind
He healed all that was broken inside
I'm loving what I can see with His spirit alive in me
I'm finding beauty for the first time
Looking through my Father's eyes
Změnil můj život proměnou mých myšlenek
Uzdravil, co bylo uvnitř zlomené
Miluji co mohu vidět skrze jeho živého Ducha ve mně
Poprvé nacházím krásu
Dívám se očima svého Otce
I can see your freedom coming (I can see your freedom coming)
You'll be a slave to nothing (You'll be a slave to nothing)
Vidím, jak se stáváš svobodným (Vidím, jak se stáváš svobodným)
Už nebudeš otrokem ničeho (Už nebudeš otrokem ničeho)
I'm finding beauty for the first time
Looking through my Father's eyes
(I'm finding beauty for the first time
Looking through my Father's eyes)
Poprvé nacházím krásu
Dívám se očima svého Otce
(Poprvé nacházím krásu
Dívám se očima svého Otce)

Text pridal jm_angelo

Video přidal jm_angelo

Preklad pridal jm_angelo

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.