Pokec Playlisty
Reklama

I Won't Give Up - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
When I look into your eyes
It's like watching the night sky
Or a beautiful sunrise
There's so much they hold
And just like them old stars
I see that you've come so far
To be right where you are
How old is your soul?
Když se dívám do tvých očí
Je to jako dívat se na noční oblohu
Nebo na krásný východ slunce
Je toho tolik, co mají
A stejně tak jako ty staré hvězdy
Vidím, že jsi ušla tak daleko
Abys byla přesně tam, kde jsi
Jak stará je tvá duše?
I won't give up on us
Even if the skies get rough
I'm giving you all my love
I'm still looking up
Já se nás nevzdám
I když se obloha zatáhne
Dávám ti všechnu svou lásku
Stále vyhledávám
And when you're needing your space
To do some navigating
I'll be here patiently waiting
To see what you find
A když budeš potřebovat svůj prostor
Chceš-li něco navigovat
Budu tady trpělivě čekat
A zjišťovat, co najdeš
'Cause even the stars they burn
Some even fall to the earth
We've got a lot to learn
God knows we're worth it
No, I won't give up
Protože i hvězdy, které hoří
Někdy spadnou na zem
Máme se hodně co učit
Bůh ví, že za to stojíme
Ne, nevzdám se
I don't wanna be someone who walks away so easily
I'm here to stay and make the difference that I can make
Our differences they do a lot to teach us how to use
The tools and gifts we got yeah, we got a lot at stake
And in the end, you're still my friend at least we did intend
For us to work we didn't break, we didn't burn
We had to learn how to bend without the world caving in
I had to learn what I've got, and what I'm not
And who I am
Já nechci být ten, kdo odejde tak snadno
Jsem tady, abych zůstal a změnil to, co změnit mohu
Naše rozdíly dělají hodně, abychom se naučili, jak používat
nástroje a dary, které máme, ano, máme hodně v sázce
A nakonec, jsi stále můj přítel, alespoň tohle jsme měli v úmyslu
Abychom v naší práci nic nepokazili, nikde nepohořeli
Museli jsme se naučit, jak se sklonit, aniž by nás svět nestrhl dolů
Musel jsem se naučit, co mám, co nemám
A kdo jsem
I won't give up on us
Even if the skies get rough
I'm giving you all my love
I'm still looking up
Still looking up.
Já se nás nevzdám
I když se obloha zatáhne
Dávám ti všechnu svou lásku
Pořád vyhledávám
Pořád vyhledávám
I won't give up on us (no I'm not giving up)
God knows I'm tough enough (I am tough, I am loved)
We've got a lot to learn (we're alive, we are loved)
God knows we're worth it (and we're worth it)
Já se nás nevzdám (ne já to nevzdám)
Bůh ví, že jsem dost vytrvalý (jsem vytrvalý, já jsem milován)
Máme hodně se co učit (jsme naživu, jsme milováni)
Bůh ví, že za to stojíme (a my za to stojíme)
I won't give up on us
Even if the skies get rough
I'm giving you all my love
I'm still looking up
Já se nás nevzdám
I když se obloha zatáhne
Dávám ti všechnu svou lásku
Pořád vyhledávám

Text pridal Daliborus

Video přidal Daliborus

Preklad pridal Daliborus

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.