Pokec Playlisty
Reklama

Boys In The Street - text, preklad

When I was younger
My daddy told me I would never
Never amount to nothing special
He'd come at me from every angle
Když jsem byl mladší
můj táta mi řekl, že bych nebyl nikdy
nikdy součástí něčeho jedinečného
přišel ke mně ze všech stran
He'd say You're the last thing I wanted the last thing I need
How am I gonna answer when my friends tell me
My son was kissing boys in the street
My son was kissing boys in the street
Řekl, "jsi ta poslední věc, kterou jsem chtěl, poslední věc, kterou potřebuji
jak mám odpovědět, když mi přátelé říkají, že
můj syn líbal kluky na ulici
můj syn líbal kluky na ulici"
He'd try to change me
Say I'm embarrassing my country
How could I do this to my family
Do I wanna grow up being lonely
Snažil se mě změnit
říkal, že zostuzuji mou zemi
jak jsem to mohl své rodině udělat
jestli chci vyrůst v osamělosti
He'd say We've worked for our money we've put you in school
Is this how you repay us? Do you think this is cool?
My son, stop kissing boys in the street
My son, stop kissing boys in the street
Řekl, "pracovali jsme, abychom měli peníze a dali tě do školy
takhle nám oplácíš? Myslíš si, že to je v pohodě?
můj synu, přestaň líbat kluky na ulici
můj synu, přestaň líbat kluky na ulici"
Now that I'm older
My daddy's hearts a little warmer
But he still wont hug me like my brother
And he still wont kiss me like my mother
Teď, když jsem starší
Tátovo srdce trochu pookřálo
ale pořád mě nechce obejmout jako mého bratra
a pořád mě nechce políbit jako mojí mámu
He said, "You're a part of this family, I made you myself
But the way that you act isn't good for your health
My son, stop kissing boys in the street
My son, stop kissing boys in the street
Řekl, "jsi součástí téhle rodiny, stvořil jsem tě
ale to jak se chováš není dobré pro tvoje zdraví
můj synu, přestaň líbat kluky na ulici
můj synu, přestaň líbat kluky na ulici"
Oooooooo Oooooo
Ohhhhhhh Ohhhhhhhhh
My daddy's dying
And he's finally realized I'm not lying
We sit in silence but we're smiling
Because for once we are not fighting
Můj táta umírá
a konečně zjišťuje, že nelžu
sedíme v tichosti, ale usmíváme se
protože pro jednou se nehádáme
He'd say, "There was no way of knowing 'cause all I was taught
Is men only love women, but now I'm not sure
My son, keep kissing boys in the street
My son, keep kissing boys in the street
When I'm gone keep kissing boys in the street"
Řekl, "Nedokázal jsem to pochopit, protože jediné, co jsem znal
bylo, že muži milují ženy, ale teď si tím nejsem jistý
můj synu, líbej dál kluky na ulici
můj synu, líbej dál kluky na ulici
Až odejdu, líbej dál kluky na ulici"

Text pridal Junnek

Video přidal Junnek

Preklad pridal Junnek

Preklad opravil Junnek

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.