Playlisty Pokec
Reklama

The Vampire Diaries - text, preklad

playlist Playlist
Don't be scared.
I've done this before.
Show me your teeth.
Neměj strach.
Už jsem to dělala.
Ukaž zuby.
Show me your teeth.
Show me your teeth.
Ukaž zuby.
Ukaž zuby.
Got no direction,
no direction...
I need direction!
Jsem beze směru,
beze směru...
Potřebuji směr!
Just got my vamp,
got my vamp...
Mám jen své upíry.
Mám své upíry...
Uh, uh Uh, uh
Take a bite of my bad girl,
bad girl...
Ukousni si něco z mého špatného já,
špatného já...
Ooohh Ooohh
Show me your teeth!
The truth is sexy.
Ukaž zuby!
Ta pravda je sexy!
Tell me something tha´ll save me,
I need a man that makes me alright.
Man that makes me alright...
Řekni mi něco a zachraň mě,
potřebuji muže, co to pro mě udělá správně.
Muže, co to udělá správně...
Tell me something that´ll change me!
I´m gonna love you with my hands tied.
Řekni mi něco a proměň mě,
budu tě milovat i se svázanýma rukama.
Show me you teeth!
Show me boy.
Ukaž zuby!
Ukaž, chlapče.
Show me you teeth!
Open your mouth boy.
Ukaž zuby!
Otevři pusu, hochu.
Show me you teeth!
Show me what you got.
Ukaž zuby!
Ukaž mi, co máš.
Show me you teeth, teeth, teeth, teeth! Ukaž zuby, zuby, zuby, zuby!
Uh
Got no salvation,
no salvation...
Got no salvation.
Jsem bez záchrany,
bez záchrany...
Jsem bez záchrany!
Got no religion,
no regilion...
My regilion is you.
Jsem bez náboženství,
bez náboženství...
Mé náboženství jsi ty!
Take a bite of my bad girl,
bad girl...
Ukousni si něco z mého špatného já,
špatného já...
Show me your teeth!
I´ll tell you what.
Ukaž zuby!
Já ti řeknu, co a jak.
Got my addictions,
my addictions...
Máš mou závislosti,
mou závislost...
...and I´d love to fix them,
love to fix tham.
... a ráda bych ji vyřešila,
vyřešila bych ji...
No one´s perfect. Nikdo není dokonalý.
Take a bite of my bad girl,
bad girl...
Ukousni si něco z mého špatného já,
špatného já...
Ooohh Ooohh
Show me your teeth! Ukaž zuby!
My religion is you. Mé náboženství jsi ty!
Tell me something tha´ll save me,
I need a man that makes me alright.
Man that makes me alright...
Řekni mi něco a zachraň mě,
potřebuji muže, co to pro mě udělá správně.
Muže, co to udělá správně...
Tell me something that´ll change me!
I´m gonna love you with my hands tied.
Řekni mi něco a proměň mě,
budu tě milovat i se svázanýma rukama.
Show me your teeth!
That´s right.
Ukaž zuby!
Tak je to správně.
Show me your teeth!
Open your mouth boy.
Ukaž zuby!
Otevři pusu, chlapče.
Show me your teeth!
Show me you what you got.
Ukaž zuby!
Ukaž mi, co máš.
Show me yout teeth, teeth, teeth, teeth!
Show me your teeth!
Ukaž zuby, zuby, zuby, zuby!
Ukaž zuby!
Oooooh
Oh
Oooohh
Ooohh
Oh
Ooohh
My religion is you. Mé náboženství jsi ty.
Help! Need man now show me your fangs (8x) Pomoc! Potřebuji muže, co mi ukáže tvé tesáky! (8x)
Tell me something tha´ll save me,
I need a man that makes me alright.
Man that makes me alright...
Řekni mi něco a zachraň mě,
potřebuji muže, co to pro mě udělá správně.
Muže, co to udělá správně...
Tell me something that´ll change me!
I´m gonna love you with my hands tied.
Řekni mi něco a proměň mě,
budu tě milovat i se svázanýma rukama.
Show me you teeth!
Show me boy.
Ukaž zuby!
Ukaž, chlapče.
Show me you teeth!
Open your mouth boy.
Ukaž zuby!
Otevři pusu, hochu.
Show me you teeth!
Show me what you got.
Ukaž zuby!
Ukaž mi, co máš.
Show me you teeth, teeth, teeth, teeth!
Show me your teeth!
Ukaž zuby, zuby, zuby, zuby!
Haau!
Hooouuua
Haau!
Ukaž zuby!
Show me your teeth! (6x)
Show me your teeth, teeth, teet, teeth!
Hauu!
Hoouuua
Hauu!
Show me your teeth! (6x)
Show me your teeth, teeth, teeth, teeth!
Ukaž zuby! (6x)
Ukaž zuby, zuby, zuby, zuby!
Yeeea!

Text pridala lija

Text opravila Luccienne

Video přidala lija

Preklad pridala Lucienebella

Preklad opravila Luccienne

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.