Playlisty Pokec
Reklama
playlist Playlist karaoke Karaoke
[SHERLOCK]
Hey, John, can we go crime solving?
[SHERLOCK]
Hej, Johne, půjdeme řešit zločiny?
[CHORUS]
What, what, what, what… [many times]
Bada, badada, badada, bada…[x9]
I’m gonna solve a case
Only got John Watson as my partner
I – I – I’m hunting, looking for a come-up
This is bloody awesome
[Refrén]
Co, co, co, co… [hodněkrát]
Bada, badada, badada, bada…[x9]
Vyřeším případ,
Jen s mým partnerem Johnem Watsonem,
Lovím, hledám řešení,
Je to zatraceně skvělé
[SHERLOCK]
Nah, walk up to the scene like, “What up? I got a big coat!”
I’m so pumped about murders, I’m Sherlock
Dirt on the ring, she must have been naughty
Lestrade be like
[SHERLOCK]
Přijdu k místu činu, “Co je? Mám velký kabát!”
Jsem tak natěšený na vraždy, jsem Sherlock
Špína na prstenu, musela být zlobivá
Lestrade říká:
[LESTRADE]
“Damn! That’s a cold dead body!”
[LESTRADE]
“Sakra! To je studená mrtvola!”
[SHERLOCK]
Rollin’ with a suitcase too, solved it like a piece of cake
Dressed in all pink, the killer made a big mistake
Draped in a white sheet, John sittin’ next to me
Probably should’a washed this…
[SHERLOCK]
Válím i s kufříkem, vyřešil jsem to jako nic
Celá v růžovém, vrah udělal velkou chybu,
Zahalený v bílé dece, John sedí vedle mě
Asi jsem to měl vyprat…
[JOHN]
“You wearing any pants?”
[JOHN]
“Máš pod tím kalhoty?”
[SHERLOCK]
“No.”
[SHERLOCK]
“Ne.”
(Ding) (Ding)
But s****, I didn’t wanna get dressed!
Typin’ it, bloggin’ it, Watson givin’ me some compliments
Examinin’ those sneakers someone else’s been walkin’ in
Body in the mortuary, I’m whipping’ and floggin’ it
The name is Sherlock Homes Address 221B Baker Street
I am gonna take the fall, I am gonna take the fall,
No for real – stay where you are –
Goodbye John…
Do háje, ale já se nechtěl oblékat!
Píše o tom, bloguje o tom, Watson mi skládá komplimenty,
Prohlížím ty kecky, někdo další sem musel přijít,
Tělo v márnici, bičuju ho a mrskám do něj,
Jmenuji se Sherlock Homes, adresa: 221B Baker Street
Chystám se skočit, chystám se skočit,
Ne fakt - zůstaň, kde jsi -
Sbohem, Johne…
[JOHN]
“Sherlock!”
[JOHN]
“Sherlocku!”
[SHERLOCK]
Lazy silk robe and no house slippers
9 millimeter hand gun that I found diggin’
He had a pair of glasses, I stole his pair of glasses
I stole some eyeliner, then I drew a mustache
Hello, hello, my ace man, my Mello
John ain’t happy ‘bout my resurrection, hell no
I could take some Pro Wings, search them good, Bingo
Moriarty be like
[SHERLOCK]
Lenivý v hedvábném županu a bez pantoflí,
Zbraň ráže 9 mm, kterou jsem našel
Měl brýle, ukradl jsem jeho brýle
Ukradl jsem tužku na oči, nakreslil si knír
Ahoj, ahoj, můj hrdino, můj Mello
John z mého vzkříšení nemá radost, sakra ne
Mohl bych si obout Pro Wings*, prohledat je, Bingo
Moriarty říká:
[MORIARTY]
“Aw, he solved the Velcros…”
[MORIARTY]
“On vyřešil Velcros…”
[CHORUS x2]
I’m gonna solve a case
Only got John Watson as my partner
I – I – I’m hunting, looking for a come-up This is bloody awesome
[CHORUS x2]
Vyřeším případ,
Jen s mým partnerem Johnem Watsonem,
Lovím, hledám řešení,
Je to zatraceně skvělé
[SHERLOCK]
Whatcha know about rockin’ some curls on your noggin?
What you knowin’ about wearin’ a deerstalker?
I’m digging, I’m digging,
I’m searching for pink luggage
One man’s trash, that’s another man’s come up
There’s the woman who’s seductive
she’s naked and defrocked
Stole her phone, the code was SHERLOCKED
[SHERLOCK]
Co víš o umění nosit kudrliny?
Co víš o nošení lovecké čepice?
Hrabu, hrabu,
Hledám růžové zavazadlo,
Co je pro jednoho odpad, je pro druhého vodítko,
Je tady svůdná žena,
Je nahá a necudná,
Ukradl jsem jí mobil, heslo bylo SHERLOCKED
I’m at the flat, you can find me at (Baker Street)
Any, any client, I’m accepting at (Baker Street)
Jsem v bytě, můžeš mě najít v (Baker Street)
Všechny klienty přijímám v (Baker Street)
Your hubby, your aunty, your grandpa, your bunny
I took The Bloody Guardsman Case, second-hand, solved it in my Mind Palace
The Hollow Client that was solved in my Mind Palace
Serial Killers, Oh its Christmas in my Mind Palace
They be like
Tvůj koníček, tetička, dědeček, králíček,
Vzal jsem případ Krvavého strážce, vyřešil jsem ho v mém paláci myšlenek,
Neviditelného klienta jsem vyřešil v mém paláci myšlenek,
Sérioví vrazi, to jsou Vánoce v mém paláci myšlenek,
Říkají:
[MYCROFT]
“Oh, my brother’s a psychopath.”
[MYCROFT]
“Můj brácha je psychopat.”
[SHERLOCK]
I’m like, “Yo – a high functioning sociopath.”
Limited edition, let’s do some simple deduction
The Van Buren Supernova – that painting is a fake, b****
[SHERLOCK]
Já říkám, “Hej - vysoce funkční sociopat.”
Limitovaná edice, pusťme se do jednoduché dedukce
Van Burena Supernova – ta malba je padělek, mrcho
[JOHN]
Damn!
[JOHN]
Páni!
[SHERLOCK]
I call that getting swindled and tricked
[SHERLOCK]
Říkám tomu být podvedený a oblafnutý
[JOHN]
Damn!
[JOHN]
Páni!
[SHERLOCK]
I call that the science of deduction
That club was hella dough
But searching for a clue while intoxicated in this room is a hella don’t
Think hard, let’s play a game – a game of murder
Tryin to wake me from my drugs and you hella won’t
Man you hella won’t
[SHERLOCK]
Říkám tomu metoda dedukce
Ten klub byl pekelnej,
Ale pátrání po vodítku, když jsem na mol, mi pekelně nejde,
Přemýšlej usilovně - zahrajeme si hru, hru vraždy
Vzbudit tě z mých drog se ti sakra nepovede,
Sakra nepovede
[JOHN]
“Sherlock…cluin’ for looks…yeah!”
[JOHN]
“Sherlocku, hledáme vodítka, jo!”
[CHORUS]
I’m gonna solve a case
Only got John Watson as my partner
I – I – I’m hunting, looking for a come-up
This is bloody awesome
[CHORUS]
Vyřeším případ,
Jen s mým partnerem Johnem Watsonem,
Lovím, hledám řešení,
Je to zatraceně skvělé
[BRIDGE]
You know the game is on
I look incredible
I’m in this big ass coat
From that Flat 221B
You know the game is on
[BRIDGE]
Víš, že hra začíná
Vypadám neuvěřitelně
Mám tenhle frajerskej kabát
Z bytu 221B
Víš, že hra začíná
[JOHN]
“Damn right!”
[JOHN]
“To je fakt!”
[BRIDGE]
I look incredible
[BRIDGE]
Vypadám neuvěřitelně
[JOHN]
“Ah, come on man!”
[JOHN]
“No tak, chlape!”
[BRIDGE]
I’m in this big ass coat
[BRIDGE]
Mám tenhle frajerskej kabát
[JOHN]
“Big ass coat!”
[JOHN]
“Frajerskej kabát!”
[BRIDGE]
From that flat 221B
[BRIDGE]
Z bytu 221B
[JOHN]
“Let’s go!”
[JOHN]
“Jdeme!”
[CHORUS x3]
I’m gonna solve a case
Only got John Watson as my partner
I – I – I’m hunting, looking for a come-up
This is bloody awesome
[CHORUS x3]
Vyřeším případ,
Jen s mým partnerem Johnem Watsonem,
Lovím, hledám řešení,
Je to zatraceně skvělé
[MORIARTY]
“Miss me?”
[MORIARTY]
“Chyběl jsem vám?”

Text pridala MileySmileys

Video přidala MileySmileys

Preklad pridala steve_coy

Preklad opravila Akemi-san

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.