Playlisty Pokec
Reklama

This Is Living (feat. Lecrae) - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

Waking up knowing there's a reason
All my dreams come alive
Life is for living with You
I've made my decision
Budím se s vědomím, že je tu důvod
Všechny mé sny ožívají
Život je pro žití s Tebou
Rozhodl jsem se
You lift me up, fill my eyes with wonder
Forever young in Your love
This freedom's untainted with You
No moment is wasted
Ty mě pozvedáš, plníš mé oči údivem
Navždy mladý ve Tvé lásce
Tato svoboda je s Tebou neposkvrněná
Ani okamžik není promarněný
See the sun now bursting through the clouds
Black and white turns to colour all around
All is new, in the Savior I am found
Vidím slunce zářící skrz mraky
Černobílá se mění v barevnou všude kolem
Vše je nové, ve Spasiteli jsem nalezen
This is living now
This is living now
This is living now
Toto je život
Toto je život
Toto je život
You lead the way, God You're right beside me
In Your love I'm complete
There's nothing like living with You
This life You created I choose
Ty určuješ cestu, jsi přímo vedle mě, Bože
Ve Tvé lásce jsem úplný
Není nic jako život s Tebou
Volím si tento život, který jsi stvořil
See the sun now bursting through the clouds
Black and white turn to color all around
All is new, in the Savior I am found
Vidím slunce zářící skrz mraky
Černobílá se mění v barevnou všude kolem
Vše je nové, ve Spasiteli jsem nalezen
This is living now
This is living now
This is living now
Toto je život
Toto je život
Toto je život
You take me higher than I've been before
It's Your perfect love that sees me soar
God your freedom is an open door
You are everything I want and more
Bereš mě výš, než jsem kdy byl
Je to Tvá dokonalá láska, která mě nadnáší
Bože, Tvá svoboda jsou otevřené dveře
Ty jsi vše, co chci a víc
Maybe I ain't really know what livin' is
Is it love, if it was, am I livin' it?
Do I live in it? So astounding
Love is an ocean, you can drown in
Možná nevím, co je to život
Je to láska, jestli je, žiju ji?
Žiju v tom? Tak ohromující
Láska je oceán, můžeš se utopit
The sweet embrace, the lovely taste, I taste and see our mundane grace, the place to be
It means I'll never need an umbrella
I'm cool in the cold and the hot weather
Sladké objetí, příjemná chuť, ochutnám a
Vidím naši obyčejnou milost, místo, kde být
Znamená to, že nikdy nebudu potřebovat deštník
Jsem v pohodě v chladném i horkém počasí
Whether or never I ever, understand I'm a man in the hands of great plans
I stand with faith in a life I never known or touched, it's still outside my clutch but
Jestli nebo nikdy já vůbec pochopím, že jsem muž v rukou skvělých plánů
Stojím s vírou v životě, který jsem nikdy neznal nebo se ho nedotknul, je to pořád neuchopitelné
I'm like whats the dream of? Whats the hope in? What's to die for? Live to no end
This is living, the life I've been given is a gift
If Imma live it, Imma live it to death
Je to jako: O čem je ten sen? V čem je naděje?
Pro co zemřít? Žít bez konce
To je život, ten život, který jsem dostal jako dar
Jestli ho budu žít, budu ho žít do smrti
So whats the dream of? Whats the hope in? What's to die for? And live to no end
This is living, the life I've been given is a gift
If Imma live it, Imma live it to death
Tak o čem je ten sen? V čem je naděje?
Pro co zemřít? A žít bez konce
Toto je život, ten život, který jsem dostal, je dar
Jestli ho budu žít, budu ho žít až do smrti
This is living now
This is living now
This is living now
Toto je život
Toto je život
Toto je život
You take me higher than I've been before
It's Your perfect love that sees me soar
God your freedom is an open door
You are everything I want and more
Bereš mě výš, než jsem kdy byl
Je to Tvá dokonalá láska, která mě nadnáší
Bože, tvá svoboda jsou otevřené dveře
Ty jsi vše, co chci a víc

Text pridal Jochanan

Text opravil Dollda

Video přidal Jochanan

Preklad pridala Verushnek

Preklad opravil Dollda

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

This Is Living

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.