Playlisty Pokec
Reklama
playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

I close my eyes to see
My king in majesty
Your grace compels my soul
To love and drawing close
I lift my hands and sing
Surrender everything
In you I know I'm found
My God, to you I'll bow
Zavírám oči, abych viděl
Mého krále v majestátu
Tvá milost nutí mou duši
Milovat a přibližovat se
Pozvedám své ruce a zpívám
Odevzdávám všechno
V Tobě vím, že jsem nalezen
Můj Bože, Tobě se klaním
Now until forever
Jesus, I surrender
Show me what I don't know
More of you
I'm desperate for your presence
Longing to be with you
Lead me to a new place
More of you
Odteď navěky
Ježíši, odevzdávám se
Ukaž mi, co neznám
Víc Tebe
Zoufale toužím po Tvé přítomnosti
Toužím být s Tebou
Veď mě na nové místo
Víc Tebe
I'll persevere
I won't submit to anything
Where I'll go you've been before
All my trust is in you lord
Now until forever
Jesus, I surrender
Show me what I don't know
More of you
I'm desperate for your presence
Longing to be with you
Lead me to a new place
More of you
Vytrvám
Nepodvolím se ničemu
Tam, kam jdu, jsi už byl
Všechna má důvěra je v Tobě
Odteď navěky
Ježíši, odevzdávám se
Ukaž mi, co neznám
Víc Tebe
Zoufale toužím po Tvé přítomnosti
Toužím být s Tebou
Veď mě na nové místo
Víc Tebe
Lead me to you
Forever, lord, I will pursue
I will pursue
You've won my heart
Jesus, you're all that I want
All that I want
Veď mě k Tobě
Navěky, Pane, budu usilovat
Budu usilovat
Vyhrál jsi mé srdce
Ježíši, jsi vším, co chci
Vším, co chci
Now until forever
Jesus, I surrender
Show me what I don't know
More of you
I'm desperate for your presence
Longing to be with you
Lead me to a new place
More of you
Odteď navěky
Ježíši, odevzdávám se
Ukaž mi, co neznám
Víc Tebe
Zoufale toužím po Tvé přítomnosti
Toužím být s Tebou
Veď mě na nové místo
Víc Tebe
Open my eyes
Let me see more of your love
More of your love
Here I will wait
Just for a glimpse of you, God
I'll wait for you God
Otevři mé oči
Ať můžu vidět víc Tvé lásky
Víc Tvé lásky
Budu tady čekat
Jen abych Tě zahlédl, Bože
Počkám na Tebe, Bože

Text pridala Verushnek

Video přidala Verushnek

Preklad pridala Verushnek

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

This Is Living

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.