Playlisty Pokec
Reklama
playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

You took me from the wayside
Called me Your own
Throwing me a lifeline
You carried me home
Jesus You're all I want
You're all I want
Vzal jsi mne z okraje cesty
Sám jsi mne zavolal
Házejíc mi záchranné lano
Přinesl jsi mě domů
Ježíši, jsi všechno, co chci
Jsi všechno, co chci
Over the horizon
Is where I look beyond
You're the silver lining
Breaking through the storm
Jesus You're all I want
You're all I want
Nad obzorem
Je, kam hledím
Ty jsi ta dobrá stránka
Prolamující bouři
Ježíši, jsi všechno, co chci
Jsi všechno, co chci
A castaway lost in the violent sea
Drifting away till You rescued me
You set my feet on solid ground
Trosečník ztracen v prudkém moři
Unášen pryč, dokud jsi mě nezachránil
Dal jsi mým nohám pevnou půdu
When I lost my grip love held on tight
Even my worst didn't change Your mind
My guilt and shame lost in Your grace
Když jsem zratil mou lásku, držen pevně,
Ani mé nejhorší nezměnilo Tvůj názor
Má vina a hanba se ztratila ve Tvé milosti
Runaway heart in the distant land
I wandered so far still to find You there
There's no escaping Your embrace
Neřízené srdce ve vzdálené zemi
Toulal jsem se tak daleko, abych Tě našel
Tvému objetí není uniku
With my hope locked in and my future sure
My life has a cause worth fighting for
My soul exists to know Your Name
S mou zavřenou nadějí a jistou budoucností
Pro můj život stojí za to bojovat
Moje duše existuje, aby poznala Tvé jméno
And oh
You are my hope
Jesus forever
You've forgiven my failures
A oh
Ty jsi má naděje
Ježíš navždy
Odpustil jsi mi má selhání
You are my hope
You never let go
Jesus forever
You've forgiven my failures
Ty jsi má naděje
Nikdy mě nenecháš
Ježíš navždy
Odpustil jsi mi má selhání
You are my hope Ty jsi má naděje

Text pridala Verushnek

Text opravila Verushnek

Video přidala Verushnek

Preklad pridala Verushnek

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

We Are Young & Free

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.