Playlisty Pokec
Reklama
playlist Playlist
VERSE 1:
My life's filled with Your melody
And I'll cry of a life redeemed
My heart's tuned to Your mystery
In sync with You, in sync with You
Můj život je naplněn Tvou melodií
A budu plakat nad vykoupeným životem
Mé srdce je naladěné na Tvé tajemství
V souladu s Tebou, v souladu s Tebou
VERSE 2:
My heart beats to Your rhythm now
My life's song an eternal sound
For all You've done Lord I sing it loud
Forevermore, forevermore

Mé srdce teď bije ve Tvém rytmu
Má životní píseň je věčný zvuk
Pro vše, co jsi udělal Pane, zpívám to hlasitě
Navěky věků, navěky věků
PRE-CHORUS:
In Your freedom here I stand
Letting go of all I am
Jesus take control

Ve Tvé svobodě tu stojím
Nechávám vše, čím jsem
Ježíši, převezmi kontrolu
CHORUS:
(I'm) Caught up in the middle of Your embrace
All I have surrendered Lord to Your Name
Jesus I'm forever singing Your praise

Jsem dostihnutý uprostřed Tvého objetí
Všechno jsem odevzdal Tvému Jménu, Pane
Ježíši, navždy budu zpívat Tvou chválu
VERSE 3:
The skies echo Your love for us
Your anthem raised from the empty cross
The earth shakes as Your truth resounds
That You're alive, You're with us now

Nebesa odráží Tvou lásku k nám
Tvá hymna pozvednutá z prázdného kříže
Země se třese, když zní Tvá pravda
Že jsi živý, jsi tu teď s námi
BRIDGE:
Let our hearts keep beating
To the sound of Heaven's song
No we won't stand silent
We will sing like never before

Ať naše srdce stále bijí
Se zvukem Nebeské písně
Ne, nezůstaneme potichu
Budeme zpívat jako nikdy předtím

Text pridala Verushnek

Preklad pridala Verushnek

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

We Are Young & Free

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.