Playlisty Pokec
Reklama
playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

VERSE
You came to earth that You created
You walked beneath the stars You named
You came from heaven holding freedom
Jesus Christ the Lord our God
Přišel jsi do světa, který jsi stvořil
Kráčel jsi pod hvězdami, které jsi pojmenoval
Přišel jsi z nebe udržujícího svobodu
Ježíš Kristus Pán, náš Bůh
CHORUS
I'm gonna sing until my voice won't let me
As thunders roar I'll shout Your praise

Budu zpívat, dokud mě neopustí hlas
Jako řvou hromy budu křičet Tvou chválu
You're the God of everlasting wonder
Your love outlasts the end of days
Ty jsi Bůh věčných zázraků
Tvoje láska přetrvá konec dnů
VERSE
You authored life and wrote Yourself in
You dwelt in time that You designed
Creator lived in His creation
Completely man, completely God

Vytvořil jsi život a vepsal ses do něj
Přebýval jsi v čase, který jsi navrhnul
Stvořitel žil ve svém stvoření
Naprosto člověk, naprosto Bůh
BRIDGE
I'll lift Your Name higher and higher
I'll sing Your praise louder and louder
Your love goes deeper and deeper
You reign forever and ever

Budu vyvyšovat Tvé jméno výš a výš
Budu zpívat Tvou chválu hlasitěji a hlasitěji
Tvá láska jde hlouběji a hlouběji
Ty vládneš navěky věků

Text pridala Verushnek

Video přidala Verushnek

Preklad pridala Verushnek

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

We Are Young & Free

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.