Playlisty Pokec
Reklama
playlist Playlist
VERSE 1:
A spark in the night, a flame of hope
Spirit of God within my soul
Alive within my heart
The life in my bones
Jiskra v noci, plamen naděje
Duch Boží uvnitř mé duše
Ožívá uvnitř mého srdce
Život v mých kostech
You lifted my eyes towards You Lord
Teaching my heart to draw in close
To the all consuming God
Our great unending hope
Zvednul jsi mé oči k Tobě Pane
Učil jsi mé srdce blížit se
K celému pohlcujícímu Bohu
Naší velké nekončící naději
CHORUS
As ember fans into flame
I'm revived within Your Name
Your Spirit lives within me
Your Spirit lives within me

Jako uhlík rozdmýchá oheň
Já ožívám ve Tvém Jménu
Tvůj Duch žije ve mně
Tvůj Duch žije ve mně
This fire burns in my soul
Let the light of heaven glow
For all the earth to see You
All the earth to see You
Tento oheň hoří v mé duši
Ať světla nebes svítí
Aby celý svět viděl Tebe
Celý svět viděl Tebe
VERSE 2:
Spirit leading me each day
Casting a light to lead the way
My God stay the path
You call me onwards

Duch mě vede každým dnem
Vylévá světlo, aby mě vedlo cestou
Můj Bože, zůstaň tou stezkou
Voláš mě kupředu
Here in all holiness on earth
Blazing forever glorious
You're the all consuming God
Our great unending hope
Zde ve svatosti na zemi
Zářící, navždy velkolepý
Ty jsi vše pohlcující Bůh
Naše nekončící naděje
BRIDGE
For all of this life
Your Spirit ignites
A heavenly fire
Untouched by the night

Protože celý tento život
Tvůj Duch zapaluje
Nebeským ohněm
Nedotknutelným nocí
You opened our eyes
Turned death into life
Revealing all truth
There's no one like You
Otevřel jsi nám oči
Obrátil smrt v život
Odhalující celou pravdu
Nikdo není jako Ty

Text pridala Verushnek

Preklad pridala Verushnek

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

We Are Young & Free

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.