Playlisty Pokec
Reklama
playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

Here in my heart You have found Your place
Replacing fear with Your freedom
You lift me up
You lift me up
Tady v mém srdci sis našel místo
Nahradil jsi strach Tvou svobodou
Ty mě pozvedáš
Ty mě pozvedáš
When all seems lost in my brokenness
I call Your Name and You answer
Held by Your love
Held by Your love
Když se zdá všechno ztracené v mých trhlinách
Volám Tvé jméno a Ty odpovídáš
Držen Tvou láskou
Držen Tvou láskou
In the night
Through the struggle through the trial
You have made my burden light
You have brought me back to life again
V noci
Skrze úsilí, skrze trápení
Ty jsi udělal má břemena lehkými
Přenesl jsi mě znovu do života
Your love it wipes every tear away
You calm the storms that surround me
You carry me
You carry me
Tvá láska stíra každou slzu
Ty uklidňuješ bouře, které mě obklopují
Ty mě neseš
Ty me neseš
Your light breaks through in my darkest hour
Your love is strong in my weakness
You are enough
You are enough
Tvé světlo se prolamuje do mých nejtemnějších hodin Tvá láska je silná v mé slabosti
Ty jsi dostatek
Ty jsi dostatek
You won't let go
So I will follow
All I am
Yours now and forever
You won't let go
So I will follow
With all I am
Ty to nenecháš
Tak já tě budu následovat
Vše, čím jsem
Tvůj teď a navždy
Ty to nenecháš
Tak já tě budu následovat
Se vším, čím jsem

Text pridala Verushnek

Video přidala Verushnek

Preklad pridala Verushnek

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

We Are Young & Free

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.