Pokec Playlisty
Reklama

Your Name High - text, preklad

playlist Playlist
Wooooo!!!Wooooooo!!!
Your innocence forsaken
Upon that cross
You gave Yourself for us
Carried into Your freedom
Tvoja nevinnosť opustená
na kríži,
dal si sám seba za nás,
priviedol si nás na slobodu.
Our broken past replaced in
A second chance
The chains have come undone
Death defied in the Father's love
Naša zničená minulosť bola nahradená
druhou šancou,
okovy padli,
smrť vzdorovala v Otcovej láske.
We are,
Living to make Your Name high
Jesus
Living to make Your Name high
Jesus You,
Gave what the world couldn't offer us
Say what they want, Say what they want
We are free
My teraz
žijeme, aby sme vyvýšili Tvoje meno,
Ježiš
žijeme, aby sme vyvýšili Tvoje meno,
Ježiš, Ty
si dal to, čo nám svet nemohol ponúknuť
povedz, čo chcú, povedz, čo chcú
sme slobodní.
The atmosphere is changing,
Oh can You hear
The people rising up
In the hope of Your freedom
Atmosféra sa mení
oh, počuješ,
ľudia vstávajú
v nádeji Tvojej slobody.
Our former ways are breaking
We seek Your face,
God let Your kingdom come
In our praises be lifted up
Naše bývalé cesty sú ničené,
hľadáme Tvoju tvár,
Bože, nech príde Tvoje kráľovstvo
buď vyvýšený v našich chválach.
With eyes on high we praise You
And with one voice we come together
Our one desire to praise You
And lift You up in our surrender
S očami na výšinách Ťa chválime
a s jedným hlasom spoločne prichádzame
naša jediná túžba je chváliť Ťa
a vyvýšiť Ťa v našej odovzdanosti.
With eyes on high we praise You
And with one voice we come together
Our one desire to praise You
And lift You up 'cause we are
S očami na výšinách Ťa chválime
a s jedným hlasom spoločne prichádzame
naša jediná túžba je chváliť Ťa
a vyvýšiť Ťa, pretože my sme

Text pridal Dollda

Text opravil Jochanan

Video přidal Jardoslav

Preklad pridal Jochanan

Preklad opravil Jochanan

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.