Playlisty Pokec
Reklama

What A Beautiful Name - text, preklad

playlist Playlist
You were the Word at the beginning
One with God the Lord Most High
Your hidden glory in creation
Now revealed in You our Christ
Byl jsi Slovo na začátku
Jediný s Bohem Pán vyvýšený
Skryl jsi slávu do stvoření
Teď jsi zjevil Krista v nás
What a beautiful Name it is
What a beautiful Name it is
The Name of Jesus Christ my King
What a beautiful Name it is
Nothing compares to this
What a beautiful Name it is
The Name of Jesus
Jaké krásné jméno to je
Jaké krásné jméno to je
Jméno Ježíš Kristus, můj král
Jaké krásné jméno to je
Nic se tomu nevyrovná
Jaké krásné jméno to je
Jméno Ježíš
You didn’t want heaven without us
So Jesus You brought heaven down
My sin was great Your love was greater
What could separate us now
Nechtěli jste nebe bez nás
Takže Ježíš přinesl nebe dolů
Můj hřích byl veliký, ale Tvoje láska byla větší
Co nás může teď oddělit?
Death could not hold You
The veil tore before You
You silence the boast of sin and grave
The heavens are roaring
The praise of Your glory
For You are raised to life again
Smrt Tě nemůže držet
Opona se před vámi roztrhla
Umlčíte chloubu hříchu a hrobu
Nebe křičí
Chválu Tvé slávy
Byl jsi znovu vzkříšen
You have no rival
You have no equal
Now and forever God You reign
Yours is the kingdom
Yours is the glory
Yours is the Name above all names
Nemáš soupeře
Nemáš rovného
Nyní a navždy Bože ty vládneš
Tvé je království
Tvá je sláva
Tvé jméno je nade všemi jmény
What a powerful Name it is
What a powerful Name it is
The Name of Jesus Christ my King
What a powerful Name it is
Nothing can stand against
What a powerful Name it is
The Name of Jesus
Jak mocné jméno
Jak mocné jméno
Jméno Ježíše Krista, můj král
Jak mocné jméno
Nic se nemůže postavit proti
Jak mocné jméno
Jméno Ježíše
What a powerful Name it is The Name of Jesus Jak mocné jméno, jméno Ježíš

Text pridal pafko

Video přidal pafko

Preklad pridala fajtga

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.