Playlisty Pokec
Reklama

This I Believe (The Creed) - text, preklad

playlist Playlist
Our Father everlasting
The all creating One
God Almighty
Through Your Holy Spirit
Conceiving Christ the Son
Jesus our Savior
Náš věčný Otec
Jediný stvořitel všeho
Bůh všemohoucí
Díky Tvému Svatému Duchu
Zplození Syna Krista
Ježíše, našeho Zachránce
I believe in God our Father
I believe in Christ the Son
I believe in the Holy Spirit
Our God is three in one
I believe in the resurrection
That we will rise again
For I believe in the name of Jesus
Věřím v Boha, našeho Otce
Věřím v Krista Syna
Věřím ve Svatého Ducha
Náš bůh jsou tři v jednom
Věřím ve zmrtvýchvstání
V to, že znovu vstaneme
Protože věřím ve jméno Ježíš
Our Judge and our Defender
Suffered and crucified
Forgiveness is in You
Náš Soudce a Obhájce
Trpěl a byl ukřižován
Odpuštění je v Tobě
Descended into darkness
You rose in glorious life
Forever seated high
Klesl do temnoty
Vstal jsi do nádherného života
Navěky korunován v nebi
I believe in God our Father
I believe in Christ the Son
I believe in the Holy Spirit
Our God is three in one
I believe in the resurrection
That we will rise again
For I believe in the name of Jesus
Věřím v Boha, našeho Otce
Věřím v Krista Syna
Věřím ve Svatého Ducha
Náš bůh jsou tři v jednom
Věřím ve zmrtvýchvstání
V to, že znovu vstaneme
Protože věřím ve jméno Ježíš
I believe in You
I believe You rose again
I believe that Jesus Christ is Lord
[x2]
Věřím v Tebe
Věžím, že jsi znovu vstal
Věřím, že Ježíš Kristus je Pán
(x2)
I believe in God our Father
I believe in Christ the Son
I believe in the Holy Spirit
Our God is three in one
I believe in the resurrection
That we will rise again
For I believe in the name of Jesus
[x2]
Věřím v Boha, našeho Otce
Věřím v Krista Syna
Věřím ve Svatého Ducha
Náš bůh jsou tři v jednom
Věřím ve zmrtvýchvstání
V to, že znovu vstaneme
Protože věřím ve jméno Ježíš
(x2)
For I believe in the name of Jesus
For I believe in the name of Jesus
Protože věřím ve jméno Ježíš
Protože věřím ve jméno Ježíš
I believe in life eternal
I believe in the virgin birth
I believe in the saints' communion
And in Your holy Church
I believe in the resurrection
When Jesus comes again
For I believe, in the name of Jesus
Věřím v život věčný
Věřím v panenské narození
Věřím ve svaté společenství
A v Tvoji svatou Církev
Věřím ve zmrtvýchvstání
Až Ježíš přijde zas¨
Protože věřím ve jméno Ježíš
I believe in God our Father
I believe in Christ the Son
I believe in the Holy Spirit
Our God is three in one
I believe in the resurrection
That we will rise again
For I believe in the name of Jesus
[x2]
Věřím v Boha, našeho Otce
Věřím v Krista Syna
Věřím ve Svatého Ducha
Náš bůh jsou tři v jednom
Věřím ve zmrtvýchvstání
V to, že znovu vstaneme
Protože věřím ve jméno Ježíš
(x2)
For I believe in the name of Jesus Protože věřím ve jméno Ježíš

Text pridal Dollda

Video přidal Dollda

Preklad pridal Dollda

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.