Playlisty Pokec
Reklama

Mighty to Save - text, preklad

playlist Playlist
Everyone needs compassion
Love that's never failing
Let mercy fall on me
Každý potřebuje soucit
Lásku co nikdy nechybuje
Ať na mě padne Tvá milost.
Everyone needs forgiveness
The kindness of a Saviour
The Hope of nations
Každý potřebuje odpuštění
Laskavost Spasitele
Naději národů.
Saviour, He can move the mountains,
My God is mighty to save
He is mighty to save
Forever author of Salvation
He rose and conquered the grave
Jesus conquered the grave
Spasitel může hýbat horami
Můj Bůh je mocný zachránit
on je mocný zachránit.
Navždy autor spasení
Povstal a přemohl hrob
Ježíš přemohl hrob
So take me as You find me
All my fears and failures
Fill my life again
Vem si mě, jak jsi mě našel
Všechny mé obavy a neúspěchy
Naplň můj život znovu.
I give my life to follow
Everything I believe in
Now I surrender
Dávám svůj život, aby následoval
Všechno, v co věřím
Teď se odevzdávám
(2x)
Saviour, He can move the mountains,
My God is mighty to save
He is mighty to save
Forever author of Salvation
He rose and conquered the grave
Jesus conquered the grave
(2x)
Spasitel může hýbat horami
Můj Bůh je mocný zachránit
on je mocný zachránit.
Navždy autor spasení
Povstal a přemohl hrob
Ježíš přemohl hrob
(2x)
Shine your light and let the whole world see
(We're) singing for the glory of the risen King (Jesus)
(2x)
Ať září tvoje světlo a celý svět vidí
My teď zpíváme ke slávě zmrtvýchvstalého krále (Ježíše)
(2x)
Saviour, He can move the mountains,
My God is mighty to save
He is mighty to save
Forever author of Salvation
He rose and conquered the grave
Jesus conquered the grave
(2x)
Spasitel může hýbat horami
Můj Bůh je mocný zachránit
on je mocný zachránit.
Navždy autor spasení
Povstal a přemohl hrob
Ježíš přemohl hrob
(6x)
Shine your light and let the whole world see
(We're) singing for the glory of the risen King (Jesus)
(6x)
Ať září tvoje světlo a celý svět vidí
My teď zpíváme ke slávě zmrtvýchvstalého krále (Ježíše)

Text pridal Dollda

Video přidal pafko

Preklad pridal Dollda

Preklad opravil Dollda

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.