Pokec Playlisty
Reklama

For Your Name - text, preklad

playlist Playlist
We got a new life in the light of Your love
Called by name to the Savior of all
We got a new song
Generations will sing oh-oh oh-oh.
Ve světle Tvé lásky máme nový život
Povolaní jménem ke Spasiteli všech
Máme novou píseň
Pokolení budou zpívat oh oh oh oh
We got a new hope all because of the cross
Saved by the grace you have given to us
We got a new song
All the nations will sing oh-oh oh-oh.
Díky kříži máme novou naději
Zachráněni milostí, kterou jsi nám dal
Máme novou píseň
Všechny národy budou zpívat oh oh oh oh
For Your name shout in all the Earth
Great above our lives light of our salvation
Pro Tvoje jméno křičíme po celé zemi
Větší nad naše životy, světlo naší spásy
For Your Glory we will give all we are
All our lives for the love of Your son
We got a new song now that we are redeemed
Oh-oh oh-oh
Pro tvoje jméno dáme všechno, kým jsme
Naše životy pro lásku Tvého Syna
Máme novou píseň, teď, když jsme spaseni
Oh oh oh oh
For Your name shout in all the Earth
Great above our lives light of our salvation
Nations rise sing of all You are
Holy is Your name lifted high forever
Pro Tvoje jméno křičíme po celé zemi
Větší nad naše životy, světlo naší spásy
Národy vstávají a zpívají o tom, kým jsi
Svaté je Tvoje jméno, vyvýšeno navždy
And our hope is in the Saviours love
You gave it all
Let all Earth sing to Christ our King
Be lifted up
Naše naděje je v Spasitelově lásce
Všeho ses vzdal
Ať celá země zpívá Kristu, našemu Králi
Buď vyvýšen
For Your name shout in all the Earth
Great above our lives light of our salvation
Nations rise sing of all You are
Holy is Your name lifted high forever
Pro Tvoje jméno křičíme po celé zemi
Větší nad naše životy, světlo naší spásy
Národy vstávají a zpívají o tom, kým jsi
Svaté je Tvoje jméno, vyvýšeno navždy

Text pridal Jochanan

Video přidal Jochanan

Preklad pridal Jochanan

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.