Playlisty Pokec
Reklama

Broken Vessels (Amazing Grace) - text, preklad

playlist Playlist
All these pieces
Broken and scattered
In mercy gathered
Mended and whole
Empty handed
But not forsaken
I've been set free
I've been set free
Všechny tyto části
Rozbité a rozházené
Z milosti posbírané
Opravené a vcelku
S prázdnýma rukama
Ale ne opuštěná
Jsem vysvobozená
Jsem vysvobozená
Amazing grace
How sweet the sound
That saved a wretch like me
I once was lost
But now I'm found
Was blind but now I see
Úžasná milost,
Jak sladký zvuk,
Která zachránila ubožáka jako jsem já
Byla jsem ztracená,
Ale teď jsem nalezená
Byla jsem slepá, ale teď vidím
Oh I can see it now
Oh I can see the love in Your eyes
Laying yourself down
Raising up the broken to life
Teď to vidím
Vidím tu lásku ve Tvých očích
Dáváš sebe
A pozvedáš zlomené k životu
You take our failure
You take our weakness
You set Your treasure
In jars of clay
So take this heart, Lord
I'll be Your vessel
The world to see
Your love in me
Bereš naše prohry
Bereš naši slabost
Ukládáš svůj poklad
Do hliněných nádob
Tak vezmi tohle srdce, Pane
A já budu Tvou nádobou
Aby svět viděl
Tvou lásku ve mně
Amazing grace
How sweet the sound
That saved a wretch like me
I once was lost
But now I'm found
Was blind but now I see
Úžasná milost,
Jak sladký zvuk,
Která zachránila ubožáka jako jsem já
Byla jsem ztracená,
Ale teď jsem nalezená
Byla jsem slepá, ale teď vidím
Oh I can see it now
Oh I can see the love in Your eyes
Laying yourself down
Raising up the broken to life
Teď to vidím
Vidím tu lásku ve Tvých očích
Dáváš sebe
A pozvedáš zlomené k životu
Amazing grace
How sweet the sound
That saved a wretch like me
I once was lost
But now I'm found
Was blind but now I see
[2x]
Úžasná milost,
Jak sladký zvuk,
Která zachránila ubožáka jako jsem já
Byla jsem ztracená,
Ale teď jsem nalezená
Byla jsem slepá, ale teď vidím
Oh I can see it now
Oh I can see the love in Your eyes
Laying yourself down
Raising up the broken to life

Teď to vidím
Vidím tu lásku ve Tvých očích
Dáváš sebe
A pozvedáš zlomené k životu
Amazing grace
How sweet the sound
That saved a wretch like me
I once was lost
But now I'm found
Was blind but now I see
[2x]
Úžasná milost,
Jak sladký zvuk,
Která zachránila ubožáka jako jsem já
Byla jsem ztracená,
Ale teď jsem nalezená
Byla jsem slepá, ale teď vidím
Oh I can see it now
Oh I can see the love in Your eyes
Laying yourself down
Raising up the broken to life
[3x]

Teď to vidím
Vidím tu lásku ve Tvých očích
Dáváš sebe
A pozvedáš zlomené k životu

Text pridal Dollda

Video přidala Verushnek

Preklad pridala Verushnek

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.