Pokec Playlisty
Reklama

Touch The Sky - text, preklad

playlist Playlist
What fortune lies beyond the stars
Those dazzling heights too vast to climb
I got so high to fall so far
But I found heaven as love swept low
Jaké štěstí leží za hvězdami
Ty oslnivé výšky, příliš nesmírné na slezení
Dostal jsem se tak vysoko, abych spadl tak daleko
Ale nalezl jsem nebe, když láska vála při zemi
My heart beating, my soul breathing
I found my life when I laid it down
Upward falling, spirit soaring
I touch the sky when my knees hit the ground
Mé srdce bije, má duše dýchá
Našel jsem svůj život, když jsem ho odevzdal
Padám vzhůru, duch se vznáší
Dotýkám se nebe, když má kolena dopadají na zem
What treasure waits within Your scars
This gift of freedom gold can't buy
I bought the world and sold my heart
You traded heaven to have me again
Jaký poklad čeká za tvými jizvami?
Tento dar svobody, které za zlato nekoupíš
Koupil jsem svět a prodal své srdce
Tys dal nebe, abys mě zase měl
My heart beating, my soul breathing
I found my life when I laid it down
Upward falling, spirit soaring
I touch the sky when my knees hit the ground
Mé srdce bije, má duše dýchá
Našel jsem svůj život, když jsem ho odevzdal
Padám vzhůru, duch se vznáší
Dotýkám se nebe, když má kolena dopadají na zem
Find me here at Your feet again
Everything I am, reaching out, I surrender
Come sweep me up in Your love again
And my soul will dance
On the wings of forever
Najdi mě zde, znovu u Tvých nohou
Vše, co jsem, se Ti blíží, odevzdávám se
Přijď, abys mě znovu vtáhl do své lásky
A má duše bude tančit
Na křídlech věčnosti
Find me here at Your feet again
Everything I am, reaching out, I surrender
Come sweep me up in Your love again
And my soul will dance
On the wings of forever
Najdi mě zde, znovu u Tvých nohou
Vše, co jsem, se Ti blíží, odevzdávám se
Přijď, abys mě znovu vtáhl do své lásky
A má duše bude tančit
Na křídlech věčnosti
My heart beating, my soul breathing
I found my life when I laid it down
Upward falling, spirit soaring
I touch the sky when my knees hit the ground
Mé srdce bije, má duše dýchá
Našel jsem svůj život, když jsem ho odevzdal
Padám vzhůru, duch se vznáší
Dotýkám se nebe, když má kolena dopadají na zem
My heart beating, my soul breathing
I found my life when I laid it down
Upward falling, spirit soaring
I touch the sky when my knees hit the ground
Mé srdce bije, má duše dýchá
Našel jsem svůj život, když jsem ho odevzdal
Padám vzhůru, duch se vznáší
Dotýkám se nebe, když má kolena dopadají na zem
Find me here at Your feet again
Everything I am, reaching out in surrender
Come sweep me up in Your love again
And my soul will dance
On the wings of forever
Najdi mě zde, znovu u Tvých nohou
Vše, co jsem, se Ti blíží, odevzdávám se
Přijď, abys mě znovu vtáhl do své lásky
A má duše bude tančit
Na křídlech věčnosti
Upward falling, spirit soaring
I touch the sky
When my knees hit the ground
Padám vzhůru, duch se vznáší
Dotýkám se nebe
Když má kolena dopadají na zem

Text pridal Dollda

Videa přidali marzanka, stfilomena

Preklad pridal Dollda

Preklad opravil Dollda

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.