Pokec Playlisty
Reklama

Prince Of Peace - text, preklad

playlist Playlist
My heart a storm, clouds raging deep within
The Prince of peace came bursting through the wind
The violent sky held its breath
And in Your light I found rest
Mé srdce jako bouře, mračna zuřící hluboko uvnitř
Princ Míru se přihnal větrem
Mohutná obloha zadržela dech
A v Tvém světle jsem našel odpočinek
Tearing through the night
Riding on the storm
Staring down the fight
My eyes found Yours
Shining like the sun
Striding through my fear
The Prince of peace
Met me there
Drásá se nocí
Jezdec na bouři
Shlížejíce na ten zápas
Mé oči nalezly Tvé
Zářící jako slunce
Přecházející můj strach
Princ Míru
Mě zde potkal
You heard my prayer Vyslyšel jsi mé modlitby
Hope like the sun, light piercing through the dark
The Prince of peace came and broke into my heart
The violent cross, the empty grave
And in Your light I found grace
Naděje jako slunce, světlo pronikající skrz temnotu
Princ Míru přišel a vtrhl do mého srdce
Krutý kříž, prázdný hrob
A já v Tvém světle našel milost
Tearing through the night
Riding on the storm
Staring down the fight
My eyes found Yours
Shining like the sun
Striding through my fear
The Prince of peace
Met me there
Řítíc se skrz noc
Jezdec na bouři
Shlížející na ten zápas
Mé oči nalezly Tvé
Zářící jako slunce
Přecházející můj strach
Princ Míru
Mě zde potkal
You're always there
And You hear my prayer
Ty jsi vždy tady
A slyšíš mé modlitby
Your love surrounds me
When my thoughts wage war
When night screams terror
There Your voice will roar
Come death or shadow
God I know Your light will meet me there
Tvá láska mě obklopuje
Když mé myšlenky vedou boj
Když noc hlásá hrůzu
Tvůj hlas zahřmí
Přijďte, smrti nebo stíny
Bože, vím, že se tam setkám s Tvým světlem
When fear comes knocking
There You'll be my guard
When day breeds trouble
There You'll hold my heart
Come storm or battle
God I know Your peace will meet me there
Když strach zaklepe
Ty budeš mojí stráží
Když den plodí trápení
Ty podržíš mé srdce
Přijď, bouře nebo boji
Bože, vím, že se tam setkám s Tvým pokojem
(Again and again)
Oh, be still my heart
I know that You are God
Oh fear no evil
For I know You are here
(Znovu a znovu)
Ó, buď klidné, srdce mé
Vím, že Ty jsi Bůh
Ó neboj se žádného zla
Protože vím, že Ty jsi tady
And my soul will know Your love surrounds me
When my thoughts wage war
When night screams terror
There Your voice will roar
Come death or shadow
God I know Your light will meet me there

A má duše bude vědět, že Tvá láska mě obklopuje
Když mé myšlenky vedou boj
Když noc hlásá hrůzu
Tvůj hlas zahřmí
Přijďte, smrti nebo stíny
Bože, vím, že se tam setkám s Tvým světlem
And my soul will know
When fear comes knocking
There You'll be my guard
When day breeds trouble
There You'll hold my heart
Come storm or battle
God I know Your peace will meet me there
A má duše bude vědět, že dyž strach zaklepe
Ty budeš mojí stráží
Když den plodí trápení
Ty podržíš mé srdce
Přijď, bouře nebo boji
Bože, vím, že se tam setkám s Tvým pokojem
Oh, be still my heart
And my soul will ever know that You are God
And You heard my prayer
Ó, buď klidné, srdce mé
A má duše bude navždy vědět, že Ty jsi Bůh
A vyslyšel jsi mé modlitby

Text pridal Dollda

Video přidal stfilomena

Preklad pridal Dollda

Preklad opravil Dollda

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.