Pokec Playlisty
Reklama

From The Inside Out (Spanish) - text, preklad

playlist Playlist
FROM THE INSIDE OUT
in english
Zevnitř
in english
A thousand times I've failed
Still your mercy remains
And should I stumble again
Still I'm caught in your grace
Tisíckrát jsem selhal
Ale Ty stále se nade mnou smilováváš
Aby kdybych zase klopýtnul
Mě zachytila Tvá milost
Everlasting, Your light will shine when all else fades
Never ending, Your glory goes beyond all fame
Všemohoucí, Tvé světlo bude svítit i když všechno skončí
Nikdy nekončící, Tvoje sláva je slavná na věčnosti
My heart and my soul, I give You control
Consume me from the inside out Lord
Let justice and praise, become my embrace
To love You from the inside out
Ježíši jsi mé srdce, má duše
Veď mě, probuď mě zevnitř
Aby se spravedlnost a chvála stala mou součástí
Abych Tě miloval - zevnitř
Your will above all else, my purpose remains
The art of losing myself in bringing you praise
Tvá vůle je nade všechny jiné, moje zaslíbení vzkvétají v Tobě
V umění ztrácení sebe, abych Ti přinesl slávu
Everlasting, Your light will shine when all else fades
Never ending, Your glory goes beyond all fame
Všemohoucí, Tvé světlo bude svítit i když všechno skončí
Nikdy nekončící, Tvoje sláva je slavná na věčnosti
My heart, my soul, Lord I give you control
Consume me from the inside out Lord
Let justice and praise become my embrace
To love You from the inside out
Ježíši jsi mé srdce, má duše
Veď mě, probuď mě zevnitř
Aby se spravedlnost a chvála stala mou součástí
Abych Tě miloval - zevnitř
Everlasting, Your light will shine when all else fades
Never ending, Your glory goes beyond all fame
And the cry of my heart is to bring You praise
From the inside out, O my soul cries out
Všemohoucí, Tvé světlo bude svítit i když všechno skončí
Nikdy nekončící, Tvoje sláva je slavná na věčnosti
A mé srdce touží po tom Tě oslavit
Zevnitř - po tom touží mé srdce
My Soul cries out to You
My Soul cries out to You
to You, to You
Má duše touží po Tobě Bože
Má duše touží po Tobě
Po Tobě, po Tobě
My heart, my soul, Lord I give you control
Consume me from the inside out Lord
Let justice and praise become my embrace
To love You from the inside out
Ježíši jsi mé srdce, má duše
Veď mě, probuď mě zevnitř
Aby se spravedlnost a chvála stala mou součástí
Abych Tě miloval - zevnitř
Everlasting, Your light will shine when all else fades
Never ending, Your glory goes beyond all fame
And the cry of my heart is to bring You praise
From the inside out, O my soul cries out
Všemohoucí, Tvé světlo bude svítit i když všechno skončí
Nikdy nekončící, Tvoje sláva je slavná na věčnosti
A mé srdce touží po tom Tě oslavit
Zevnitř - po tom touží mé srdce
Everlasting, Your light will shine when all else fades
Never ending, Your glory goes beyond all fame
And the cry of my heart is to bring You praise
From the inside out, O my soul cries out
From the inside out, O my soul cries out
From the inside out, O my soul cries out
Všemohoucí, Tvé světlo bude svítit i když všechno skončí
Nikdy nekončící, Tvoje sláva je slavná na věčnosti
A mé srdce touží po tom Tě oslavit
Zevnitř - po tom touží mé srdce
Zevnitř - po tom touží mé srdce
Zevnitř - po tom touží mé srdce

Text pridala BlackBee

Text opravila Lisaaa

Preklad pridala Lisaaa

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.