Pokec Playlisty
Reklama

Empires - text, preklad

playlist Playlist
We are worlds, we are bodies
Empires of dirt and grace
Silhouettes and reflections
Caught in His holy flame
Jsme světy, jsme těla
Říše špíny a milosti
Siluety a odrazy
Chyceny v Jeho svatém plameni
Beneath our skin
A new creation
The night is done
Our chains are broken
The time has come
The wait is over
The King is here
And His Name is Jesus
Pod naší kůží
Nové stvoření
Noc skončila
Naše řeťezy jsou přetržené
Přišel ten čas
Čekání je u konce
Král je tu
A jeho jméno je Ježíš
This is love
Bending skies to heal the broken
This is love
Bleeding life into the grave
Hear the sound
As our hearts cry out forever
Singing hallelujah
Breathing in a brand new world
Toto je láska
Ohýbající oblohu, aby uzdravila zlomené
Toto je láska
Krvácející život až do hrobu
Poslouchej ten zvuk
Jak naše srdce navždy volají
Zpívají haleluja
Vdechují úplně nový svět
We are shadows and portraits
Empires of light and clay
Images of our Maker
Sinners called out as saints
Jsme stíny a portréty
Říše světla a hlíny
Obrazy našeho Tvůrce
Hříšníci vyvolaní jako svatí
Beneath our skin
A new creation
The night is done
Our chains are broken
The time has come
The wait is over
The King is here
And His Name is Jesus
Pod naší kůží
Nové stvoření
Noc je u konce
Naše řeťezy jsou přetržené
Ten čas je tady
Čekání je u konce
Král je tu
A jeho jméno je Ježíš
This is love
Bending skies to heal the broken
This is love
Bleeding life into the grave
Hear the sound
As our hearts cry out forever
Singing hallelujah
Breathing in a brand new world
Toto je láska
Ohýbající oblohu, aby uzdravila zlomené
Toto je láska
Krvácející život až do hrobu
Poslouchej ten zvuk
Jak naše srdce navždy volají
Zpívají haleluja
Vdechují úplně nový svět
No eye has seen
No ear has heard
No mind conceive
What heaven holds
But here and now
Let earth be found
With all our crowns
Upon Your Name
Žádné oko nevidělo
Žádné ucho neslyšelo
Žádná mysl si nepředstavila
Co nebe ukrývá
Ale tady a teď
Ať je země nalezena
Se všemi našemi korunami
Ve tvém jménu
No eye has seen
No ear has heard
No mind conceive
What heaven holds
But here and now
Let earth be found
With all our crowns
Upon Your Name
Žádné oko nevidělo
Žádné ucho neslyšelo
Žádná mysl si nepředstavila
Co nebe ukrývá
Ale tady a teď
Ať je země nalezena
Se všemi našemi korunami
Ve tvém jménu

Text pridal stfilomena

Video přidal stfilomena

Preklad pridala EliotGilbert

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.