Playlisty Pokec
Reklama

The Sacrifice - text, preklad

playlist Playlist
I can see the wrongs that I have done
In this life or the next
My demons will be gone
Thinking through the crimes of my past life
The people that’s been hurt
Wrong thinks that can be right
Vidím krivdy, ktoré som urobil
V tomto živote alebo v ďalšom
Moji démoni budú preč
Myslím cez zločiny môjho minulého života
ľudia, ktorí boli zranení
Zlo si myslí, že môže byť správne
You can be good, free your soul, let it go … Môžeš byť dobrý, osloboď tvoju dušu, poď...
In my dreams I have seen
The damnation become real
Without love or a heart
No life could ever start
Emptiness is what you’d find in me
V mojich snoch videl som
Zatratenie stanúce sa skutočnosťou
Bez lásky alebo srdca
žiadny život nemôže začať
Prázdnota je to, čo nájdeš vo mne
If I stop and listen for awhile
The words may sound so right
My soul might still be saved
I can hear she’s talking to me now
Her voice is far away
Her warmth is always near
Ak zastavím a počúvať budem na chvíľu
Slová môžu znieť tak správne
Moja duša môže byť ešte zachránená
Počujem, čo mi ona teraz hovorí
Jej hlas je strašne ďaleko
Jej teplo je stále blízko
You can be good … I can be good
Free your soul … Can’t free my soul
Let it go … Can’t let it go
Môžeš byt dobrý ... Môžem byť dobrý
Osloboď tvoju dušu ... Nemôžem oslobodiť moju dušu
Poď ... Nemôžem ísť
In my dreams I have seen
The damnation become real
Without love or a heart
No life could ever start
Emptiness is what you’d find in me
V mojich snoch videl som
Zatratenie stanúce sa skutočnosťou
Bez lásky alebo srdca
žiadny život nemôže začať
Prázdnota je to, čo nájdeš vo mne
In my dreams I have seen
The damnation become real
Without love or a heart
No life could ever start
Emptiness is what you’d find in me
V mojich snoch videl som
Zatratenie stanúce sa skutočnosťou
Bez lásky alebo srdca
žiadny život nemôže začať
Prázdnota je to, čo nájdeš vo mne
I can hear she’s talking to me now
Her voice is far away
Her warmth is always near
I can see the wrongs that I have done
In this life or the next, my demons will be gone
Počujem, čo mi ona teraz hovorí
Jej hlas je strašne ďaleko
Jej teplo je stále blízko
Vidím krivdy, ktoré som urobil
V tomto živote alebo v ďalšom, moji démoni budú preč

Text pridala Deianeira

Text opravila Deianeira

Preklad pridala Deianeira

Preklad opravila Deianeira

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.