Playlisty Pokec
Reklama

Somewhere - text, preklad

playlist Playlist
Standing on his grave, her memory seems weak
The one thing she can’t forget lies in her still
Reflections of his face is haunting her again
Will there be a chance for us
And can this clock be turned back in the end?
Stojí pri jeho hrobe, jej spomienky sa zdajú slabé
Jedna vec, na ktorú nemôže zabudnúť v nej stále spočíva
Výraz jeho tváre je opäť neodbytný
Bude šanca pre nás
A môžme tieto hodiny otočiť späť na koniec?
In this glorious world our happiness is born again
Or soul is free and the world begins to shine again
Take your life back again and raise your head
We are free to be endlessly somewhere
V tomto nádhernom svete sa naše šťastie opäť
narodí
Alebo duša je voľná a svet zas začína žiariť
Zober svoj život opäť späť a zdvihni hlavu
Sme slobodní byť nekonečne niekam

The horror that she feels, to live her life again
She knows that this is more than she can bear
She runs out of the door to find his secret place
The miracle of life she ask for
The spirit of the gods to give him life
Horor, že sa cíti žiť zas svoj život
Vie, že je toho viac ako môže zniesť
Uteká preč z dverí nájsť jeho tajomné miesto
Pýta zázrak života
Duch bohov mu dá život
In this glorious world our happiness is born again
Or soul is free and the world begins to shine again
Take your life back again and raise your head
We are free to be endlessly somewhere
V tomto nádhernom svete sa naše šťastie opäť
narodí
Alebo duša je voľná a svet zas začína žiariť
Zober svoj život opäť späť a zdvihni hlavu
Sme slobodní byť nekonečne niekam

“It’s too late, we can’t grant your wish
He is far into another world
Say your prayers, maybe one day he will return”?
"Je príliš neskoro, nemôžme splniť tvoje želanie
On je ďaleko vnútri iného sveta
Povedz tvojím modlitbám, možno sa jedného dňa vráti?"
She turns away in grief, she knows the time has come
It’s time to carry on and to forget
Then suddenly appears, a voice that calls to her
“I will try get back to you, don’t be afraid, we will meet again”!
Otočila sa v žiali, vie, že čas prišiel
Je čas pokračovať a zabudnúť
Potom sa náhle objaví, Hlas volajúci ju
"Budem sa snažiť prísť späť k tebe, nebuď smutná, stretneme sa opäť!"

In this glorious world our happiness is born again
Or soul is free and the world begins to shine again
Take your life back again and raise your head
We are free to be endlessly somewhere
V tomto nádhernom svete sa naše šťastie opäť
narodí
Alebo duša je voľná a svet zas začína žiariť
Zober svoj život opäť späť a zdvihni hlavu
Sme slobodní byť nekonečne niekam

In this glorious world our happiness is born again
Or soul is free and the world begins to shine again
Take your life back again and raise your head
We are free to be endlessly somewhere
V tomto nádhernom svete sa naše šťastie opäť
narodí
Alebo duša je voľná a svet zas začína žiariť
Zober svoj život opäť späť a zdvihni hlavu
Sme slobodní byť nekonečne niekam

Text pridala Deianeira

Text opravila Deianeira

Preklad pridala Deianeira

Preklad opravila Deianeira

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.