Pokec Playlisty
Reklama

Rocky road to Dublin - text, preklad

playlist Playlist
In the merry month of June from me home I started,
Left the girls of Tuam so nearly broken hearted,
Saluted Father dear, kissed me darling mother,
Drank a pint of beer, me grief and tears to smother,
Then off to reap the corn, leave where I was born,
Cut a stout blackthorn to banish ghosts and goblins;
In a brand new pair of brogues to rattle o'er the bogs
And frighten all the dogs on the rocky road to Dublin,
Ve veselém měsíci květnu
jsem vyrazil z domu.
Opustil dívky z Tuamu
s téměř zlomeným srdcem.
Pozdravil drahého otce,
políbil mou drahou matku.
Vypil pintu piva,
abych utišil svůj smutek a slzy.
Pak pryč od sklízení zrní
a opouštím místo, kde jsem se narodil.
Podřízl jsem houževnatou trnku,
abych vypudil duchy a skřítky.
V páru nových kožených bot
Čvachtal jsem přes močály.
A vyděsil všechny psy
Na kamenité cestě do Dublinu.
One two three four five,
Hunt the Hare and turn her down the rocky road
And all the way to Dublin, Whack fol la de rah!
Jedna, dvě, tři, čtyři, pět,
Ulov zajíce a pošli ho,
kamenitou cestou
A všemi cestami do Dublinu,
Whack-fol-lol-de-ra
In Mullingar that night I rested limbs so weary
Started by daylight next morning bright and early
Took a drop of the pure to keep me heart from sinking;
That's a Paddy's cure whenever he's on drinking
See the lassies smile, laughing all the while
At me darlin' style, 'twould set your heart a bubblin'
Asked me was I hired, wages I required
Till I was almost tired of the rocky road to Dublin,
Tu noc v Mullingaru
jsem dal odpočinout mým tak unaveným údům.
Probuzen denním svitem,
příští ráno bylo světlé a bezstarostné.
Dal si kapku ryzosti,
abych neklesal na mysli,
to je Irčanův lék,
kdykoliv je na tahu.
Pro pohled na úsměv dívek,
chvíli se smějících,
na můj zvláštní styl.
To by přimělo Tvé srdce vzkypět.
Přestaly, když mě najali
Požadoval jsem mzdu,
dokud jsem nebyl docela unavený,
na kamenité cestě do Dublinu.
One two three four five,
Hunt the Hare and turn her down the rocky road
And all the way to Dublin, Whack fol la de rah!
Jedna, dvě, tři, čtyři, pět,
Ulov zajíce a pošli ho,
kamenitou cestou
A všemi cestami do Dublinu,
Whack-fol-lol-de-ra
In Dublin next arrived, I thought it be a pity
To be soon deprived a view of that fine city.
Decided to take a stroll, all among the quality;
Me bundle it was stole, all in a neat locality.
Something crossed me mind, when I looked behind,
No bundle could I find upon me stick a wobblin'
Enquiring for the rogue, they said me Connaught brogue
Wasn't much in vogue on the rocky road to Dublin,
Do Dublinu následně přijdouce,
myslel jsem, že je to taková škoda
Být tak brzo připraven
o pohled na tohle fajn město.
Pak jsem se potuloval
všude mezi aristokracií.
Můj ranec, ten byl ukraden,
na čistém místě.
Něco mi táhlo hlavou,
pak jsem se podíval za sebe,
žádný ranec jsem nenašel,
na mém chvějícím se klacku.
Vyptával jsem se na toho darebáka,
řekli mi, že můj connachtský přízvuk,
není zrovna v oblibě
Na kamenité cestě do Dublinu.
One two three four five,
Hunt the Hare and turn her down the rocky road
And all the way to Dublin, Whack fol la de rah!
Jedna, dvě, tři, čtyři, pět,
Ulov zajíce a pošli ho,
kamenitou cestou
A všemi cestami do Dublinu,
Whack-fol-lol-de-ra
From there I got away, me spirits never falling,
Landed on the quay, just as the ship was sailing.
The Captain at me roared, said that no room had he;
When I jumped aboard, a cabin found for Paddy.
Down among the pigs, played some funny rigs,
Danced some hearty jigs, the water round me bubbling;
When off to Holyhead wished meself was dead,
Or better far instead on the rocky road to Dublin,
Odešel jsem tamodtud pryč,
na duchu neklesajíc.
Dorazil jsem na přístavní hráz,
kde byla loď.
Kapitán na mě zařval,
řekl, že nemá žádný prostor,
když jsem skočil na palubu.
Kajuta pro Paddyho se našla
dole mezi prasaty.
Hrál jsem nějaké bláznivé rigy,
tančil nějaké veselé jigy,
voda okolo mne bublala.
Když jsme opustili Holyhead,
toužil jsem, abych byl mrtvý,
a nebo ještě lépe místo toho daleko.
Na kamenité cestě do Dublinu.
One two three four five,
Hunt the Hare and turn her down the rocky road
And all the way to Dublin, Whack fol la de rah!
Jedna, dvě, tři, čtyři, pět,
Ulov zajíce a pošli ho,
kamenitou cestou
A všemi cestami do Dublinu,
Whack-fol-lol-de-ra
The boys of Liverpool, when we were safely landed,
Called meself a fool, I could no longer stand it.
Blood began to boil, temper I was losing;
Poor old Erin's Isle they began abusing.
"Hurrah me soul!" says I, let the shillelagh fly.
Some Galway boys were nigh and saw I was a hobble in,
With a loud "hurray!" joined in the fray.
Quickly cleared the way on the rocky road to Dublin,
Kluci z Liverpoolu,
když jsme bezpečně přistáli,
mě nazvali bláznem.
Nemohl jsem to dlouho snést.
Krev ve mně začala vřít,
přestal jsem se ovládat.
Ubohý starý ostrůvek Erin
Začali sprostě nadávat
"Hurá, má duše", řekl jsem já
Nechal jsem vzlétnout mou hůl z trnky
Nějací kluci z Galway stáli při mě,
viděli, jak se přibelhávám
Pak s hlasitým "hurá"
se přidali ke rvačce.
Rychle jsme si vyčistili cestu
Za kamenitou cestu do Dublinu.
One two three four five,
Hunt the Hare and turn her down the rocky road
And all the way to Dublin, Whack fol la de rah!
Jedna, dvě, tři, čtyři, pět,
Ulov zajíce a pošli ho,
kamenitou cestou
A všemi cestami do Dublinu,
Whack-fol-lol-de-ra
Hunt the Hare and turn her down the rocky road
And all the way to Dublin, Whack fol la de rah!
Whack fol la de rah! Whack fol la de rah!

Text pridala Ariela

Text opravil bleskip

Video přidala Ariela

Preklad pridal Dexter91

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.