Pokec Playlisty
Reklama

Bad Girl - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
I know a place in London town
I call it the long way home
Where the shadows seek the light
I'll be creeping through the night
And you know
Know I ain't alone
Znám místo v Londýně
Nazvala jsem ho dlouhá cesta domů
Kde stíny hledají světlo
Budu se plížit skrze noc
a ty víš
Víš že nejsem sama
I've been a bad bad girl
All my life
I'm gonna rock your fragile little mind
I've been a bad bad girl
I've been a bad bad girl
If you see me don't just stand there
Step into my world
Byla jsem špatná špatná holka
celý svůj život
Budu zpívat svou křehkou malou myšlenku
Byla jsem špatná špatná holka
Byla jsem špatná špatná holka
Pokud mě vidíš, nestůj tu jen tak
Vkroč do mého světa
I know I was raised to be a good little devil
To be seen but I've always been heard
Cause something deep inside me cried
You will not crush my pride
No you won't no you won't
Baby pluck this little bird
Já vím, byla jsem vychována být takový dobrý malý ďáblík
Být viděna ale zatím jsem byla vždy jen slyšena
Protože něco ve mě mě nutí křičet
Nerozdrtíš moji pýchu
Ne, to se ti nepodaří, to se ti nepodaří
Holka, vytrhni toho malého ptáčka
I've been a bad bad girl
All my life
I'm gonna rock your fragile little mind
I've been a bad bad girl
I've been a bad bad girl
If you see me don't just stand there
Step into my world
Byla jsem špatná špatná holka
celý svůj život
Budu zpívat svou křehkou malou myšlenku
Byla jsem špatná špatná holka
Byla jsem špatná špatná holka
Pokud mě vidíš, nestůj tu jen tak
Vkroč do mého světa
It gets so hard
Hard sometimes
And I don't wanna let myself
But I just can't help myself
No no no
Bude to tak těžké
Občas těžké
A já se v tom nechci nechat sama
ale já si jen nemůžu sama pomoci
Ne ne ne
I've been a bad bad girl
All my life
I'm gonna rock your fragile little mind
I've been a bad bad girl
I've been a bad bad girl
If you see me don't just stand there
Step into my world
Byla jsem špatná špatná holka
celý svůj život
Budu zpívat svou křehkou malou myšlenku
Byla jsem špatná špatná holka
Byla jsem špatná špatná holka
Pokud mě vidíš, nestůj tu jen tak
Vkroč do mého světa

Text pridala Kopinda

Video přidala mishule1989

Preklad pridal Thoren

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.