Playlisty Akcie
Reklama

Run To The Sun - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
All my life I’m on the run
On the run to the sun
To burn away my twisted soul
Celý život jsem na útěku
Na útěku na slunce
Spálit mou zkroucenou duši
With the wings that He gave you
We could fly above the skies
I’m no more afraid to die
S křídly, které ti On dal
Mohli bychom létat nad oblohou
Už se nebojím umřít
Tell me everything you wanna do
I’m with you, only with you
The world is fine when somebody loves you
That’s what I do, only with you
Řekni mi všechno, co chceš dělat
Jsem s tebou, jen s tebou
Svět je v pohodě, když tě někdo miluje
To je to, co dělám, jen s tebou
I just wanna seize the rising sun
I don’t wanna spend all my life on the run
I wanna see your shine from crack of dawn
All the way from dawn, dawn to dusk dawn
Jen chci chytit vycházející slunce
Nechci trávit celý svůj život na útěku
Chci vidět tvůj lesk z prasknutí svítání
Celá cesta od svítání, svítání až za soumraku
Looking back on a lonely life
Soon to be left alone behind
I finally found my harmony
Pohled zpět na osamělý život
Brzy zůstane sám za sebou
Nakonec jsem našel svou harmonii
Take all your books and dreams to me
I love your sins and melodies
We’ll start to grow our family tree
Vezmi si ke mně všechny své knihy a sny
Miluju tvoje hříchy a melodie
Začneme rozrůstat náš rodokmen
Tell me everything you wanna do
I’m with you, only with you
The world is fine when somebody loves you
That’s what I do, only with you
Řekni mi všechno, co chceš dělat
Jsem s tebou, jen s tebou
Svět je v pohodě, když tě někdo miluje
To je to, co dělám, jen s tebou
I just wanna seize the rising sun
I don’t wanna spend all my life on the run
I wanna see your shine from crack of dawn
All the way from dawn, dawn to dusk dawn
Jen chci chytit vycházející slunce
Nechci trávit celý svůj život na útěku
Chci vidět tvůj lesk z prasknutí svítání
Celá cesta od svítání, svítání až za soumraku
We quietly face the days before
It’s up to us to scream no more
Let’s compose our symphony
Tiše čelíme několik dní předtím
Je na nás, abychom už nekřičeli
Pojďme si sestavit naši symfonii
Let those old dreams go, I said
Rebuild my life with me instead
I fill the lines only with you
Nech ty staré sny, řekl jsem
Znovu si založ svůj život se mnou
Zaplňuji linky pouze s tebou
Tell me everything you wanna do
I’m with you, only with you
The world is fine when somebody loves you
That’s what I do, only with you
Řekni mi všechno, co chceš dělat
Jsem s tebou, jen s tebou
Svět je v pohodě, když tě někdo miluje
To je to, co dělám, jen s tebou
I just wanna seize the rising sun
I don’t wanna spend all my life on the run
I wanna see your shine from crack of dawn
I don’t wanna spend all my life on the run
Jen chci chytit vycházející slunce
Nechci trávit celý svůj život na útěku
Chci vidět tvůj lesk z prasknutí svítání
Nechci trávit celý svůj život na útěku
Run to the sun
Baby, run to the sun
Baby, run with me to the sun
Bež na slunce
Baby, běž na slunce
Baby, běž se mnou na slunce
Run to the sun
Baby, run to the sun
Baby, run with me to the sun
Bež na slunce
Baby, běž na slunce
Baby, běž se mnou na slunce
Run to the sun
Baby, run to the sun
Baby, run with me to the sun
Bež na slunce
Baby, běž na slunce
Baby, běž se mnou na slunce
Run to the sun
Baby, run to the sun
Baby, run with me to the sun
Běž na slunce
Baby, běž na slunce
Baby, běž se mnou na slunce
To the sun
To the sun
My only one
Na slunce
Na slunce
Má jediná

Text pridal HEXAK

Videa přidali HEXAK, MaKro19

Preklad pridala MaKro19

Preklad opravila MaKro19

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Vajco

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.