Pokec Playlisty
Reklama

Proud - text, preklad

playlist Playlist
Funny how everything changed
you go back to your own ways
you break bread just to save face
but which one of your faces is on today?
I'm not sure what you got from me or what you got from him or what you gained from this - let me retract that in fact you've just taken all we give
Je vtipné, jak se všechno změnilo
vracíš se zpátky ke své vlastní cestě
dělíš se jenom, aby sis zachoval tvář
ale kterou ze svých tváří máš na sobě dneska?
Nejsem si jistá, co sis vzal ze mě, co sis vzal z něj a co ti tohle dalo - nech mě (?), že sis vlastně vzal všechno, co dáváme
but that's fine, alright you can pretend you're what you're wearing
in time you'll find I am the burden that you're bearing
just keep my name out of your mouth
you don't wanna make me shut you down now
ale to je fajn, v pohodě, můžeš předstírat, že jsi to, co nosíš
jednou přijdeš na to, že já jsem to břemeno, které neseš
jen si neber moje jméno do pusy
nechceš mě donutit tě teď zavrhnout
Write a fake note, borrow a quote - don't hurt yourself
new people to prove that for each of them you're someone else
recycled lies, new alibi's & hidden spite
you prove to me not all snakes rattle before they bite
Napiš si falešné poznámky, půjč si citát - neubliž si
noví lidé pro potvrzení, že pro každého z nich jsi někdo jiný
recyklované lži, nové alibi a skrytý odpor
potvrzuješ mi, že ne všichni hadi syčí, než kousnou
oh oh, if you were planning to let me know
how low people sink when their core is faux
it shows with every word you recite and blow
not our plan before but we're letting go
oh oh, pokud jsi plánoval mi dát vědět
jak nízko lidé klesnou, když je jejich vnitřek falešný
ukazuje se to s každým slovem, které předneseš a (?)
předtím to nebylo naším plánem, ale necháváme to tak
died, finally crossed the line
expects us to fill with pride
we're so proud
if being wrong is right
no shadow of a doubt
we're so proud
zemřel, konečně překročil čáru
očekává, že se naplníme pýchou
jsme tak pyšní
pokud mýlit se je správně
žádný stín pochybnosti
jsme tak pyšní
How could we know you put on a show
"Nah man you're good"
but not smart enough, we're calling your bluff
we understood that who you are is not who you've been
you played yourself
dirt on the shelf, at least dust can collect itself
jak máme vědět, že to hraješ
"ne, kámo, jsi dobrej"
ale ne dost chytrý, vidíme tvůj blaf
pochopili jsme, že kdo jsi není kdo jsi byl
oklamal jsi sám sebe
špína na polici, aspoň prach se uklidí sám
oh oh, you think you're running the show
no oh, but we're the one's passing go
kicked yourself out of house and home
now your future has been foreclosed
oh oh, myslíš si, že to vedeš
no oh, ale my jsme ti, co proplouvají
vykopl jsi se z domu a domova
teď je tvoje budoucnost (?)
died, finally crossed the line
expects us to fill with pride
we're so proud
if being wrong is right
no shadow of a doubt
we're so proud
zemřel, konečně překročil čáru
očekává, že se naplníme pýchou
jsme tak pyšní
pokud mýlit se je správně
žádný stín pochybnosti
jsme tak pyšní
died, finally crossed the line
expects us to fill with pride
we're so proud
if being wrong is right
no shadow of a doubt
we're so proud
zemřel, konečně překročil čáru
očekává, že se naplníme pýchou
jsme tak pyšní
pokud mýlit se je správně
žádný stín pochybnosti
jsme tak pyšní

Text pridala loureed

Video přidala loureed

Preklad pridala loureed

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.