Pokec Playlisty
Reklama

The Origin Of Love (OBC) - text, preklad

playlist Playlist
Origin Of Love by
When the earth was still flat,
And the clouds made of fire,
And mountains stretched up to the sky,
Sometimes higher,
Folks roamed the earth
Like big rolling kegs.
They had two sets of arms.
They had two sets of legs.
They had two faces peering
Out of one giant head
So they could watch all around them
As they talked; while they read.
And they never knew nothing of love.
It was before the origin of love.
Keď svet bol ešte len doskou,
a oblaky boli z ohňa
a hory siahali k oblohe
Niekedy vyššie
Ľudia putovali po zemi
ako veľké valiace sa sudy
Mali len dve ruky
Mali len dve nohy
Mali dve seberovné tváre
z jednej velikánskej hlavy
Tak mohli pozorovať všetko okolo nich
ako rozprávali, kým čítali.
Akoby nikdy nevedeli nič o láske.
Bolo to pred vznikom lásky.
The origin of love Vznikom lásky.
And there were three sexes then,
One that looked like two men
Glued up back to back,
Called the children of the sun.
And similar in shape and girth
Were the children of the earth.
They looked like two girls
Rolled up in one.
And the children of the moon
Were like a fork shoved on a spoon.
They were part sun, part earth
Part daughter, part son.
Vtedy boli ešte 3 pohlavia
Jedno vyzeralo ako muž
prilepený chrbtom k chrbtu
nazývaný dieťa slnka.
A podobné tvarom a veľkosťou
boli deti zeme.
Vyzerali ako dve dievčatá
spojené v jedno.
A deti mesiaca
boli ako vidlička nastrčená na lyžici.
Boli trochu slnkom, trochu zemou,
trochu dcérou, trochu synom.
The origin of love Vznikom lásky.
Now the gods grew quite scared
Of our strength and defiance
And Thor said,
"I'm gonna kill them all
With my hammer,
Like I killed the giants."
And Zeus said, "No,
You better let me
Use my lightening, like scissors,
Like I cut the legs off the whales
And dinosaurs into lizards."
Then he grabbed up some bolts
And he let out a laugh,
Said, "I'll split them right down the middle.
Gonna cut them right up in half."
And then storm clouds gathered above
Into great balls of fire
Teraz sa však bohovia trochu vystrašili
z našej sily a vzdoru
A Thor povedal
"Zabijem ich všetky
mojím kladivom
ako som zabil obrov."
A Zeus povedal "Nie
nechaj ma radšej
použiť blesk ako nožnice,
Tak ako som odstrihol nohy veľrybám
a z dinosaurov spravil plazy."
Vtedy zobral skrutky a
so smiechom povedal
"Rozdelím ich priamo v strede.
Rozdelím ich presne na polovice."
A búrkové mraky sa nakopili na oblohe
do veľkých ohnivých gúľ
And then fire shot down
From the sky in bolts
Like shining blades
Of a knife.
And it ripped
Right through the flesh
Of the children of the sun
And the moon and the earth.
And some Indian god
Sewed the wound up into a hole,
Pulled it round to our belly
To remind us of the price we pay.
And Osiris and the gods of the Nile
Gathered up a big storm
To blow a hurricane, to scatter us away,
In a flood of wind and rain,
And a sea of tidal waves,
To wash us all away,
And if we don't behave
They'll cut us down again
And we'll be hopping round on one foot
And looking through one eye.
A potom udrel oheň na zem
z oblohy do skrutiek
ako žiariaca čepeľ
noža.
A tá priamo rozdelila
telá detí slnka
a mesiaca
a zeme.
A nejaký Indický boh
zošil túto likvidáciu do diery,
zatiahol do nášho pupka
aby nám pripomenul cenu ktorú platíme.
A Osiris a bohovia Nílu,
Rozpútali veľkú búrku
ktorá priniesla hurikán
ktorý nás rozptýlil
vetrom a dažďom,
a prílivovými vlnami mora.
Aby nás celých obmylo.
A ak sa nebudeme vhodne správať
roztrhnú nás znovu
A budeme skákať na jednej nohe
a pozerať sa jedným okom
Last time I saw you
We had just split in two.
You were looking at me.
I was looking at you.
You had a way so familiar,
But I could not recognize,
Cause you had blood on your face;
I had blood in my eyes.
But I could swear by your expression
That the pain down in your soul
Was the same as the one down in mine.
That's the pain,
Cuts a straight line
Down through the heart;
We called it love.
So we wrapped our arms around each other,
Trying to shove ourselves back together.
We were making love,
Making love.
It was a cold dark evening,
Such a long time ago,
When by the mighty hand of Jove,
It was the sad story
How we became
Lonely two-legged creatures,
It's the story of
The origin of love.
That's the origin of love.
Naposledy keď som ťa videla
pozeral si sa na mňa
Ja som sa pozerala na teba.
Bol si mi povedomý
ale nespoznala som ťa
pretože si mal krv na tvári
a ja som mala krv v očiach.
Ale podľa tvojho výrazu by som odprisahala
že bolesť v tvojej duši
bola rovnaká ako v mojej.
To je bolesť
Reže rovnou čiarou
cez srdce
Voláme ju láska.
A tak sme hodili ruky jeden okolo druhého
v snahe spojiť nás dvoch späť dohromady.
Tvorili sme lásku.
Tvorili lásku.
Bol tmavý studený večer,
niekedy veľmi dávno
Keď všemocnou rukou Jupitera
sa odohral smutný príbeh
ako sme stali
osamotené dvoj-nohé stvorenia,
Je to príbeh
vzniku lásky.
To je vznik lásky

Text pridala monchinella

Videa přidala monchinella

Preklad pridala monchinella

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.