Playlisty Pokec
Reklama

The Dark Memories - text, preklad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

After the nightmares
Weak is our mind
It could be the devil hiding inside everyone
Po nočných morách
Slabá je naša myseľ
Mohol by to byť diabol ukrytý vnútri každého
Throughout these visions, it's reality
But now it makes me wonder
Should I carry on my way
V priebehu týchto vízií, je to realita
Ale teraz ma to núti žasnúť
Mal by som pokračovať vo svojej ceste
So close to the edge
Black is the night
From here to madness there's only a short step to die
Tak blízko k okraju
Čierna je noc
Odtiaľto k šialenstvu, je len krôčik k smrti
Lost in the trouble, eternally
I am crawling in the fire and reaching eternity
Stratený v problémoch, večne
Plazím sa v ohni a dosahujem večnosť
Far away
Beyond the sky
I come alive again (I come alive again)
Screaming in the wild
Resound everywhere
The light is in the air
Ďaleko
Za oblohou
Opäť ožívam (Opäť ožívam)
Vrieskajúc v divočine
Rozoznie sa všade
Svetlo je vo vzduchu
I still believe
Cold is my way
I'll do all in my power
To leave the pain
Just behind me, use your mind
Relieve your soul
Stále verím
Mrazivá je moja cesta
Urobím všetko, čo je v mojich silách
Aby som nechal bolesť
Už za sebou, použi svoju myseľ
Uľav svojej duši
Head into the wind
Cold is my way
Make my mind go blank
To leave regrets
Just behind me, use your mind
To rise above
With all your might, use your mind
And relieve your soul
Mierim do vetra
Mrazivá je moja cesta
Vyprázdnim myseľ
Aby som zanechal ľútosť
Už za sebou, použi svoju myseľ
Povznes sa nad to
S celou svojou silou, použi svoju myseľ
A uľav svojej duši
As we know time is a great healer
Salvation and hope set me free
My joy of life and hapiness returned
I'm still fighting against relapse
But the light will shine forever
The scares will never leaves me
Laughter start whereas tears seem long
We're not controlling our ways
Within living memory
Salvation
Ako vieme, čas je skvelý liečiteľ
Spása a nádej ma oslobodia
Moja radosť zo života a šťastie sa vrátia
Stále bojujem proti recidíve
Ale svetlo bude svietiť navždy
Zdesenie ma nikdy neopustí
Smiech začína aj keď sa zdá, že slzy trvajú
Neovládame naše cesty
Vnútri živej spomienky
Spása
Head into the wind
Cold is my way
Make my mind go blank
To leave regrets
Just behind me, use your mind
To rise above
With all your might, use your mind
And relieve your soul
Mierim do vetra
Chladná je moja cesta
Vyprázdnim myseľ
Aby som zanechal ľútosť
Už za sebou, použi svoju myseľ
Povznes sa nad to
S celou svojou silou, použi svoju myseľ
A uľav svojej duši
As we know time is a great healer
Salvation and hope set me free
My joy of life and hapiness returned
I'm still fighting against relapse
But the light will shine forever
The scares will never leaves me
Laughter start whereas tears seem long
We're not controlling our ways
Within living memory
Memory, memory, memory
Ako vieme, čas je skvelý liečiteľ
Spása a nádej ma oslobodia
Moja radosť zo života a šťastie sa vrátia
Stále bojujem proti recidíve
Ale svetlo bude svietiť navždy
Zdesenie ma nikdy neopustí
Smiech začína aj keď sa zdá, že slzy trvajú
Neovládame naše cesty
Vnútri živej spomienky
Spomienka, spomienka, spomienka

Text pridal Chlebicek

Text opravil Efai

Video přidala LiliEmily

Preklad pridala de1ni2sa3

Preklad opravil Efai

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.