Pokec Playlisty
Reklama

Evil - text, preklad

playlist Playlist
Running across the dark way
Bleeding but still alive
Carry the mark of demon
Suffering through the nigh
Is it the end when all is done
When soul climb in the sky
Fighting to carry on
on the other side of the life
there is no world
Běžím po temné cestě
Krvácím,ale stále žiji
Nesu znak démona
Přes noc trpím
Je to konec,když je vše hotovo
Když duše stoupá k nebi
Bojovat za pokračování
Na druhé straně života
Není žádný svět
Křičím abych prolomil to ticho
Boží světlo je na tvé cestě
Strach,bolest,násilí
Poražený v pekle
Je to konec,když je vše hotové
Když duše stoupá k nebi
Bojovat za pokračování
Na druhé straně života
Objeví se svět
Zde přes světlo
Zde je země,ve kterém zůstávám naživu
Není to skutečné,byl jsem zabit
Jako zvíře teď patřím do nebe
Sláva zázraku¨
Byl jsem zatracený,nyní znovu žiji
Sláva zázraku
A nebe dalo mi mou duši
Zpátky do mé mysli
Plné mlhy
Stoupám vzhůru do nebe
V naprostém pořádku
Na zemi
Jsem tady abych jel do nebe
Sláva zázraku
Zemřel jsem a byl jsem pohřben bez viny
Sláva zázraku
A nebe mi dalo duši
Dnes v noci-silný a vzhůru
Vzhůru-zachráněn světlem
Světlo-věřím,že jsem vyvolený
Hrana-viděl jsem ten znak
Znak-Je to peklo nebo ráj
Je to ráj-tak daleko
Daleko-do nebe
Nebe-Tam je hvězda,která svítí v mém srdci
Svítí v mém srdci-zpátky na konec
Konec-znal jsem svého nprůvodce
Průvodce-Jsem syn zla
Slunce svítí v mých snech
Světlo je horké
Chráněn věčností
Viděl jsem smrt tak blízko
ve chvíli kdy andělé překročili oblohu
Ale já jsem odsouzený zůstat tady
Dnešní noc-silný a vzhůru
Vzhůru-chráněn světlem
Světlo-Věřím,že jsem vyvolený
Vyvolený-blízko hrany
Hrana-viděl jsem ten znak
Znak-je to peklo nebo ráj
Je to ráj-tak daleko
Daleko-do nebe
Obloha-Tam je hvězda,která svítí v mém srdci
Svítí v mém srdci-Zpátky na konec
Konec-Znal jsem svého průvodce
Průvodce-Jsem syn
zla
Screaming to break the silence
the divine light is on your way
the fear, the pain, the violence
defeated me in hell
is it the end when all is done
when soul climb in the sky
fighting to carry on
on the other side of the life
appear a world
Here throught the light
there's a land where i'm stayin alive
it's not real I was killed
by a beast now i belong to heaven.
Glory to the miracle
I was damned, now i'm living again
Glory to the miracle
And the heaven gave me back my soul
Back to my mind
Full od mist
Rising up to the sky
Safe and sound
On the ground
I am here to ride into the sky
Glory to the miracle
I was died and buried without blames
Glory to the miracle
And the heaven gave me back my soul
Tonight - Strong and awake
Awake - saved by a light
Light - I believe I am the chosen one
The chosen one - Close the edge
Edge - I saw the sign
Sign - Is it hell or is it paradise
Is it paradise - So far away
Away - into the sky
Sky - There's a star which is shining in my heart
Shining in my heart - Back to the end
End - I knew my guide
Guide - I am the son of evil
The sun's shining in my dreams
The light is getting hot
Saved by eternity
I have seen death so close
Away, awhile the angels crossed the sky
But i'm condemmed to stay here.
Tonight - Strong and awake
Awake - saved by a light
Light - I believe I am the chosen one
The chosen one - Close the edge
Edge - I saw the sign
Sign - Is it hell or is it paradise
Is it paradise - So far away
Away - into the sky
Sky - There's a star which is shining in my heart
Shining in my heart - Back to the end
End - I knew my guide
Guide - I am the son
of evil.

Text pridal paja65

Text opravil Shagrath333

Video přidal paja65

Preklad pridala Monca-666

Preklad opravila Monca-666

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.