Playlisty Pokec
Reklama

...Dust to Dust - text, preklad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

After the rain there'll be the sunshine
And all the same I feel weak
The heroes win and never die
In all the fairy tales
Memories growing in my mind
I'm bringing it all with me away
Po daždi tam bude slnečná žiara
A všetko rovnaké, cítim sa slabý
Hrdinovia vyhrajú a nikdy neumrú
V každej rozprávke
Spomienky rastú v mojej mysli
Odnášam ich všetky so sebou preč
So now I Have to regain the sky
The way of light, the land of braves
The heroes win and never die
But I saw the victory
The wounds are stronger than am I
My life is over again
Tak teraz musím znovu získať oblohu
Cesta svetla, krajina statočných
Hrdinovia vyhrajú a nikdy neumrú
Ale videl som víťazstvo
Rany sú silnejšie, než som ja
Môj život je u konca, opäť
And I'm bleeding inside, crawling on the road
Leading to the paradise (the sky)
As a human as am I, rising up with head held high
'Cause I defeated master the nightmares creatures
Vnútorne krvácam, plazím sa na ceste
Vedúcej do raja (obloha)
Ako človek, ktorým som, vstávam s hlavou vztýčenou
Pretože som porazil pána príšer nočných môr
I am free, flying beyond the stars
Dust to dust, leaving with a human's soul
Printed on my mind, the life I passed away
Look to the sky, you'll see me again
Som slobodný, lietam za hviezdami
Prach k prachu, žitie s ľudskou dušou
Vytlačené v mojej mysli, život, zomrel som
Pozri sa na oblohu, uvidíš ma znovu
High up in the sky, I watch the universe
The land called Paradise, is far away from earth
But I would love to remain, to farewell
Vysoko na oblohe, sledujem vesmír
Svet nazývaný Ráj, je ďaleko od zeme
Ale rád by som zostal, na rozlúčku
I am free, flying beyond the stars
Dust to dust, leaving with a human's soul
Printed on my mind, the life I passed away
Look to the sky, you'll see me again
Look to the sky, you'll see me again
Som slobodný, lietam za hviezdami
Prach k prachu, žitie s ľudskou dušou
Vytlačené v mojej mysli, život, zomrel som
Pozri sa na oblohu, uvidíš ma znovu
Pozri sa na oblohu, uvidíš ma znovu

Text pridal paja65

Text opravil Efai

Video přidal paja65

Preklad pridal Efai

Preklad opravil Efai

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.