Pokec Playlisty
Reklama

Godiva - text, preklad

playlist Playlist
Come save me from the burning,
Ride against these dire times,
Versus all apathy and disregard,
Yielding new hope to all the fallen ones,
To all the silenced, to those unheard...
Přijď mě zachránit od uhoření,
vyjeď proti těmto zoufalým časům,
proti veškeré netečnosti a nevšímavosti,
nesouc novou naději všem padlým,
všem umlčeným, všem nevyslyšeným
A sign of hope in peaceless times,
A shining light among the darkest nights,
Godiva, your silent rage will bury them,
Godiva, promise me, convey our hate and screams...
Znamení naděje v neklidných časech,
zářicí světlo uprostřed nejtmavších nocí,
Godivo, tvůj tichý hněv je pohřbí,
Godivo, slib mi, že sdělíš naši nenávist a křik
Will you bury them, Godiva will you bury them,
No truth will ever reach them, no word will ever touch him,
A life beyond all sympathy...

Pohřbíš je, Godivo, pohřbíš?
Žádná pravda je nikdy nedosáhne, žádné slovo na něj nezapůsobí
Život mimo všechen soucit
A sign of hope in peaceless times,
A shining light among the darkest nights,
Godiva, your silent rage will bury them,
Godiva, promise me, convey our hate and screams...
Znamení naděje v neklidných časech,
zářicí světlo uprostřed nejtmavších nocí,
Godivo, tvůj tichý hněv je pohřbí,
Godivo, slib mi, že sdělíš naši nenávist a křik
One day the tide is turning,
And nothing will be left for them,
Of all their vanity, of all this selfishness,
Godiva will bury them, Lady Godiva,
When will you ride again...

Jednoho dne se vlna obrátí
a nezůstatne pro ně nic
z všechné jejich marnivosti, ze vší sobeckosti
Godiva je pohřbí, lady Godiva
Kdy pojedeš znovu?
No truth will ever reach them,
No word will ever touch him,
A life beyond all sympathy...
Žádná pravda je nikdy nedosáhne
Žádné slovo na něj nezapůsobí
Život mimo všechen soucit
A sign of hope in peaceless times,
A shining light among the darkest nights,
Godiva, your silent rage will bury them,
Godiva, promise me, convey our hate and screams...
Znamení naděje v neklidných časech,
zářicí světlo uprostřed nejtmavších nocí,
Godivo, tvůj tichý hněv je pohřbí,
Godivo, slib mi, že sdělíš naši nenávist a křik

Text pridala neithor

Video přidal Vitas7

Preklad pridala klara841

Preklad opravila Joker

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.