Playlisty Akcie
Reklama

Black tears - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

When I'm in this state of mind,
I'm wishing I was blind,
Sometimes life is more than pain to me
Když jsem v tomto stavu mysli,
Přeji si být slepý,
Někdy je pro mě život více než bolest
I feel the power of my grief,
Death would be such a relief,
All the secrets that I hide would die with me
Cítím sílu mého žalu,
Smrt by byla taková úleva,
Všechna tajemství, co skrývám zemřou semnou
Depression is my only friend,
Will this torture never end?
Let me carry on to dreamer's sky
Deprese můj jediný příteli,
Skončí někdy to mučení?
Nechte mě přinést snílkovu oblohu
I keep crying in my dreams,
Can you hear my endless screams?
When I fade away, I fade away...
Pořád pláču v mých snech,
Slyšíš mé nekonečné výkřiky?
Když se ztrácím, ztrácím se ...
This fluid on my cheek,
It drains me, I get weak
My heart is cold and bleak
Black blood, black tears.
Black tears, black tears.
Tato tekutina na mé tváři,
Vysává mě to, slábnu
Mé srdce je studené a smutné
Černá krev, černé slzy.
Černé slzy, černé slzy.
Life is like a masquerade,
In dept to myself, but I can't pay,
Soon I'll call it all a day, away
Život je jako maškaráda,
Hluboko ve mně, ale já nemůžu platit
Brzy to budu všechno nazývat dnem, daleko
I never felt what you call guilt,
I still believe "Do what thou wilt",
My sorrow will destroy the world I've built
Nikdy jsem necítil, to čemu ty říkáš vina,
I přesto věřím, "Dělej co ty chceš",
Můj žal zničí svět co jsem vybudoval
This fluid on my cheek,
It drains me, I get weak
My heart is cold and bleak
Black blood, black tears.
Black tears, black tears.
Tato tekutina na mé tváři,
Vysává mě to, slábnu
Mé srdce je studené a smutné
Černá krev, černé slzy.
Černé slzy, černé slzy.

Text pridal Nik

Video přidal Nik

Preklad pridal Nik

Preklad opravil Nik

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Iconoclast

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.