Pokec Playlisty
Reklama

Jesus, Son of God - text, preklad

playlist Playlist
You came down from heavens throne
This earth You formed was not Your home
A love like this the world had never known
Zostúpil si z nebeského trónu,
táto krajina, ktorú si formoval, nebola Tvojim domovom,
láska, akú tento svet nikdy nepoznal.
A crown of thorns to mock Your name
Forgiveness fell upon Your face
A love like this the world had never known
Tŕňová koruna zosmiešnila Tvoje meno,
odpustenie padlo na Tvoju tvár,
láska, akú tento svet nikdy nepoznal.
On the altar of our praise let there be no higher name
Jesus, Son of God
You laid down Your perfect life
You are the sacrifice
Jesus, Son of God
You are Jesus, Son of God
Na oltári našej chvály nech nebude väčšieho mena,
Ježiš, Syn Boží,
položil si svoj dokonalý život,
Ty si obeta,
Ježiš, Syn Boží,
Ty si Ježiš, Syn Boží.
You took our sin
You bore our shame
You rose to life
You defeated the grave
Love like this the world has never known
Vzal si náš hriech,
znášal si našu hanbu,
povstal si k životu,
porazil si hrob,
láska, akú tento svet nikdy nepoznal.
On the altar of our praise let there be no higher name
Jesus, Son of God
You laid down Your perfect life
You are the sacrifice
Jesus, Son of God
You are Jesus, Son of God
Na oltári našej chvály nech nebude väčšieho mena,
Ježiš, Syn Boží,
položil si svoj dokonalý život,
Ty si obeta,
Ježiš, Syn Boží,
Ty si Ježiš, Syn Boží.
Be lifted higher than all You've overcome
Your name be louder than any other song
There is no power that can come against Your love
Buď viac povýšený, než všetko čo si prekonal,
Tvoje meno nech je hlasnejšie ako akákoľvek pieseň,
nie je takej moci, ktorá by mohla ísť proti Tvojej láske.
The cross was enough
The cross was enough
Kríž stačí,
kríž stačí.

Text pridal Jochanan

Video přidal Jochanan

Preklad pridal Jochanan

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.