Pokec Playlisty
Reklama

Where Did I Go Wrong? - text, preklad

playlist Playlist
Give me time, give me time to prove
that I’m worth the life that you risk to lose,
‘cause your eye were as lost as my time on you. The mistakes you made were yours to choose.
Dej mi čas, dej mi čas dokázat,
že jsem hoden toho života, který dáváš v sázku, protože tvůj pohled byl ztracen stejně jako můj čas s tebou.
Chyby, které jsi udělala, byly tvé volby.
Give me words to say.
If the choice were yours, where would we be?
All that’s left of me is the love you gave and took away.
Nech mě promluvit.
Kdyby byla ta volba na tobě, kde bychom byli?
Vše, co ze mě zbylo je láska, kterou si mi dala a pak vzala.
We tried to make our lives along the way,
but the bitter taste of love was all we made.
Tell me, tell me where did I go wrong?
I’ve been here all along.
But if tomorrow brings a better way,
then why is there today?
Snažili jsme se udělat něco se svými životy,
ale jediné co jsme udělali, byla hořká chuť lásky.
Řekni mi, řekni co jsem udělal špatně.
Byl jsem tu celou dobu.
Ale jestliže zítřek přinese něco lepšího,
tak proč tu je dnešek?
I used to leave you weak lying next to me,
falling into your deception,
‘cause you played your games like you had nothing to lose.
Opouštěl jsem tě slabou ležící vedle mě,
upadala si do svých klamů,
protože sis hrála své hry, jako kdyby si neměla co ztratit.
Oh girl won’t you tell me something.
Did my thoughts and my words mean nothing? ‘Cause the one thing that’s left to face
is the selfish way you walked away.
Nechceš mi něco říct, děvče.
Znamenaly mé myšlenky a slova něco?
Protože poslední čemu jsem musel čelit,
byl sobecký způsob tvého odchodu.
We tried to make our lives along the way,
but the bitter taste of love was all we made.
Tell me, tell me where did I go wrong?
I’ve been here all along.
But if tomorrow brings a better way,
then why is there today?
Snažili jsme se udělat něco se svými životy,
ale jediné co jsme udělali, byla hořká chuť lásky.
Řekni mi, řekni co jsem udělal špatně.
Byl jsem tu celou dobu.
Ale jestliže zítřek přinese něco lepšího,
tak proč je stále dnešek?
Tell me have we taken this too far?
Stop faking, breaking us apart.
But if tomorrow brings a better way
then why is there today.
Řekni mi, dohnali jsme to do krajností?
Přestaňme předstírat, rozcházet se.
Ale jestliže zítřek přinese něco lepšího,
tak proč je stále dnešek?
I wasn’t lying when I said you were a part of me,
all I wanted was a chance to change your mind.
I didn’t hesitate to choose the life in front of me,
I never stopped to think the chance would pass us by.
Nelhal jsem, když jsem ti říkal, že jsi byla mou součástí.
Chtěl jsem jen příležitost změnit tvůj názor. Nezaváhal jsem si zvolit život, který byl přede mnou,
nikdy jsem nepřestal myslet, že nás ta šance mine.
But I’ve been running in circles after you.
Pray my heart will find the answer for me,
‘cause you’re all that’s left to lose.
Běhal jsem v kruzích, které si vyšlapala.
Modlil jsem se, aby mé srdce našlo za mě odpověď,
protože si vše, co mi ještě zbývá.
Tell me, tell me where did I go wrong?
I’ve been here all along.
But if tomorrow brings a better way
(better way, better way)
Řekni mi, kde jsem to zpackal?
Byl jsem tu celou dobu.
Ale jestliže zítřek přinese něco lepšího
(lepšího, lepšího)
Tell me, tell me where did I go wrong?
I’ve been here all along.
But if tomorrow brings a better way,
then why is there today?
Řekni mi, kde jsem to zpackal?
Byl jsem tu celou dobu.
Ale jestliže zítřek přinese něco lepšího,
tak proč je stále dnešek?
Tell me have we taken this too far?
Stop faking, breaking us apart.
But if tomorrow brings a better way
then why is there today.
Řekni mi, dohnali jsme to do krajností?
Přestaňme předstírat, rozcházet se.
Ale jestliže zítřek přinese něco lepšího,
tak proč je stále dnešek?

Text pridal RoBeeN

Text opravil Toxy

Video přidal RoBeeN

Preklad pridal RoBeeN

Preklad opravil Toxy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.