Pokec Playlisty
Reklama

Breathe - text, preklad

playlist Playlist
Harness your heart, and be still now.
Quiet that mind that will wander,
All sorts of dark alleys.
Tragedy strikes your self esteem,
Constantly waiting for an ending,
To all of this.
Spoutat tvé srdce a nechat ho tak ještě teď.
Klidná mysl, která bude bloudit
Všemi tmavými ulicemi.
Tragédií si vážíš,
Neustále čekáš na konec,
Tohoto všeho.
She opens her eyes,
Suddenly she cries.
Can we help her, can we help her?
And she replies.
You know, I fake it oh so well,
That God himself can’t tell.
What I mean and why my words are,
Less than parallel.
With my feet,
You ask me what I need.
And all I really need,
Is to breathe.
Otevřela svoje oči,
Najednou se rozplakala.
Můžeme jí pomoc, můžeme jí pomoc?
A ona odpověděla.
Ty víš, že jsem to předstírala dost dobře,
Bůh si sám sobě nemůže říct.
Co mám na mysli a proč jsou moje slova
méně než paralelní.
S mýma nohama,
Se mě ptáš, co potřebuji.
A všechno co potřebuji,
je dýchat.
Oooohh.
Ahhaah.
Ó
Ach.
People, they seem so interested.
Only a few get invested,
With all the aches and pains.
Lidi, ti se zdají tak zainteresovaní.
Jen málo dokáže investovat,
Se všemi bolestmi a bolestí.
Doctor oh, doctor,
Please help her.
I fear she may not be breathing.
Blue lips, and doe eyes,
That’s her disguise.
Doktore, ó, doktore,
Prosím, pomozte jí.
Bojím se, že nemůže dýchat.
Modré rty a vyděšené oči,
To je její choroba.
You know, I fake it oh so well,
That God himself can’t tell.
What I mean and why my words are,
Less than parallel.
With my feet,
You ask me what I need.
And all I really need,
Is to breathe.
Ty víš, že jsem to předstírala dost dobře,
Bůh si sám sobě nemůže říct.
Co mám na mysli a proč jsou moje slova
méně než paralelní.
S mýma nohama,
Se mě ptáš, co potřebuji.
A všechno co potřebuji,
je dýchat
Oooooh
Ooooh, oh
Oooooh
Oooooh
ó
ó, ó
ó
ó
(Oooooh)
Give me some space to breathe,
(Ooooh, oh)
I need a little room to breathe.
Give me some space to breathe,
All I need is a little room to breathe.
I fake it oh so well,
That God can’t tell.
(ó)
Dej mi trochu prostoru k dýchání,
(ó, ó)
Potřebuji malý pokoj k dýchání.
Dej mi trochu prostoru k dýchání,
Všechno co potřebuji, je malý pokoj k dýchání.
Předstírala jsem to tak dobře,
To bůh nemůže říct.
You know, I fake it oh so well,
That God himself can’t tell.
What I mean and why my words are,
Less than parallel.
With my feet,
You ask me what I need.
And all I really need,
Is to breathe.
Ty víš, že jsem to předstírala dost dobře,
Bůh si sám sobě nemůže říct.
Co mám na mysli a proč jsou moje slova
méně než paralelní.
S mýma nohama,
Se mě ptáš, co potřebuji.
A všechno co potřebuji,
je dýchat.
Let me breathe. Nech mě dýchat.

Text pridala adlais

Video přidala adlais

Preklad pridala adlais

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.