Pokec Playlisty
Reklama

Oh My God - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
We used to be friends for long time
Happy moments, we were fine
Climbing up the highest mountain
Sťastné momenty, byli jsme v pohodě
Stoupání na nejvyšší vrchol
Then one day I saw her face
My heart goes boom, no disgrace
Než jsem jednoho dne spatřil její obličej
Moje srdce se roztlouklo, bez studu
I´m going down so fast, you check myself, and let me know Klesám dolů příliš rychle, kontroluješ mě a necháváš mě kontrolovat
Ref: Oh my God, what I´ve done
Step aside I´m dangerous
Cover the line you sissy boy
I wanna kill you sissy boy
Ref: Oh můj bože, co jsem to udělal
Krok vedle Jsem nebezpěčný
Slušně řečeno-Jsi slaboch
Chci tě zabít slabochu
My second date, the sunny day
Me, her and suddenly, suddenly who is appearing
Můj druhý den, slunečný den
Já, ona a okamžik, okamžik který je nový
That is you and she is near, she looks at you
I can´t belive, you take her away
To jsi ty a ona je blízko, dívá se na tebe
Já nemohu uvěřit, bereš ji pryč
I´m going down so fast, you check myself, and let me know Klesám dolů příliš rychle, kontroluješ mě a necháváš mě kontrolovat
Ref: Oh my God, what I´ve done
Step aside I´m dangerous
Cover the line you sissy boy
I wanna kill you sissy boy
Ref: Oh můj bože, co jsem to udělal
Krok vedle Jsem nebezpěčný
Slušně řečeno-Jsi slaboch
Chci tě zabít slabochu
Everything is turning upside down, one day you love
You are completely happy, here comes the other day
And only shame is on the way, I don´t know why?
Všechno, co se obrací vzhůru nohama, jeden den milujete
Jste úplně šťastní, přichází další den
A jen smůla je na cestě, já nevím proč?

Text pridala krylanda

Video přidala krylanda

Preklad pridala d-chocolate

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.