Pokec Playlisty
Reklama

Insatiable - text, preklad

playlist Playlist
When moonlight crawls along the street
Chasing away the summer heat
Footsteps outside somewhere below
The world revolves, I let it go
We build our church above this street
We practice love between these sheets
The candy sweetness scent of you
It bathes my skin, I'm stained in you
And all I have to do is hold you
There's a racing within my heart
And I am barely touching you
Když se měsíční zář vleče podél ulice
honí se pryč letní teplo
stopy někde venku
Svět se otáčí, nechám to jít
vybudovali jsme kostel nad toutou ulicí
Praktikovali jsme lásku mezi těmito archy
sladký bonbon voní tebou
Koupe mou kůži, jsem zabarvený v tobě
A všechno co chci je držet tě
Tohle je závodění uvnitř mého srdce
A stěží se tě můžu dotýkat
Turn the lights down low
Take it off
Let me show
My love for you is
Insatiable
Turn me on
Never stop
Wanna taste every drop
My love for you is
Insatiable
stlum světa
vypni je
nech mě ukázat
má láska k tobě je
neukojená
vrhni se na mě
nikdy nepřestávej
chci okusit každou kapku
má láska k tobě je
neukojená
The moonlight plays upon your skin
A kiss that lingers takes me in
I fall asleep inside of you
There are no words
There's only truth
Breathe in, breathe out
There is no sound
We move together up and down
We levitate, our bodies soar
Our feet don't even touch the floor
And nobody knows you like I do
'Cause the world, they don't understand
But I grow stronger in your hands
Když si měsíční zář hraje na tvé pokožce
polibek jenž trvá přijímám
usinám uvnitř tebe
nejsou tady žádná slova
Je tu jenom pravda
nádech, výdech
žádný zvuk
pohybujeme se společně nahoru a dolů
vznášíme se, naše těla stoupají
naše nohy se nedotýkají země
a nikdo neví ty jako já děláme
protože svět, nerozumí
ale já vyrostu silný v tvých rukou
Turn the lights down low
Take it off
Let me show
My love for you is
Insatiable
Turn me on
Never stop
Wanna taste every drop
My love for you is
Insatiable
stlum světa
vypni je
nech mě ukázat
má láska k tobě je
neukojená
vrhni se na mě
nikdy nepřestávej
chci okusit každou kapku
má láska k tobě je
neukojená
Turn the lights down low
Take it off
Let me show
My love for you is
Insatiable
Turn me on
Never stop
Wanna taste every drop
My love for you is
Insatiable
stlum světa
vypni je
nech mě ukázat
má láska k tobě je
neukojená
vrhni se na mě
nikdy nepřestávej
chci okusit každou kapku
má láska k tobě je
neukojená
We never sleep, we're always holdin' hands
Kissin' for hours, talkin', makin' plans
I feel like a better man
Just being in the same room
We never sleep, there's just so much to do
So much to say
Can't close my eyes when I'm with you
Insatiable, the way I'm loving you
nikdy nespíme, často se držíme za ruce
líbáme se hodiny, mluvíme, děláme si plány
cítím se jako lepší muž
Jen být ve stejném pokoji
nikdy nespíme, je toho hodně co dělat
hodně co říct
nechtěj zavřít mé oči když jsem s tebou
Neukojený, způsob jakým tě miluju
Turn the lights down low
Take it off
Let me show
My love for you is
Insatiable
Turn me on
Never stop
Wanna taste every drop
My love for you is
Insatiable
stlum světa
vypni je
nech mě ukázat
má láska k tobě je
neukojená
vrhni se na mě
nikdy nepřestávej
chci okusit každou kapku
má láska k tobě je
neukojená
Turn the lights down low
Take it off
Let me show
My love for you is
Insatiable
Turn me on
Never stop
Wanna taste every drop
My love for you is
Insatiable
stlum světa
vypni je
nech mě ukázat
má láska k tobě je
neukojená
vrhni se na mě
nikdy nepřestávej
chci okusit každou kapku
má láska k tobě je
neukojená
When I look in your eyes
Insatiable
The way I'm Loving you
Oh, what can I do
Insatiable for you
Když se ti podívám do očí
neukojený
způsob jakým tě miluju
Oh, co mám dělat
Neukojený tebou

Text pridala Darkness666

Video přidala Akemi-san

Preklad pridala Darkness666

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.