Pokec Playlisty
Reklama

My Hero Is You - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
You know I try to be
All that I can
But there's a part of me
I still don't understand
Víš, snažím se být
Všechno, co můžu
Ale je tady součást mě,
která stále nerozumí
Why do I only see
What I don't have
When my reality
Its things are not that bad
Proč vidím jenom to,
Co nemám
Když moje realita
jejíž věci nejsou tak špatné
Your faith has shown me that Tvoje víra mi ukázala, že
When my world goes crazy
You won't let go
When the ground gets shaky
You give me hope
When I try to push you away
You never move, yeah
Když můj svět zešílí,
Nepustíš mě
Když se země stane vratkou
Dáš mi naději
Když se tě budu snažit odstrčit,
Nikdy neuhneš, yeah
Now when I start doubting and
You help me see
There's a strength, and a mind, and a power in me
Oh believe me thereain't nothing I can't do
My hero is you, yeah
My hero is you
Teď, když jsem se začala pohybovat
A pomohl jsi mi vidět
Tu sílu, mysl a moc ve mě
Oh, věř mi, že není nic co bych nedokázala
Ty jsi můj hrdina, yeah
Ty jsi můj hrdina
I never saw the way
You sacrificed
Who knew the price you paid
How can I make it right
I know I've gotta try
Nikdy jsem neviděla ten způsob,
jakým ses obětoval
Kdo znal tu cenu, kterou jsi zaplatil
Jak to můžu vylepšit
Já vím, že to musím zkusit
When my world goes crazy
You won't let go
When the ground gets shaky
You give me hope
When I try to push you away
You never move, yeah
Když můj svět zešílí,
Nepustíš mě,
Když se země stane vratkou
Dáš mi naději
Když se tě budu snažit odstrčit,
Nikdy neuhneš, yeah
Now when I start doubting and
You help me see
There's a strength, and a mind, and a power in me
You believe there ain't nothing I can't do
My hero is you, yeah
My hero is you
Teď, když jsem se začala pohybovat,
A pomohl jsi mi vidět
Tu sílu, mysl a moc ve mě
Jsi přesvědčen, že není nic co nedokážu
Ty jsi můj hrdina, yeah
Ty jsi můj hrdina
And I hope that you can see
You're everything that I wanna be, ooh
A doufám, že vidíš
Že jsi všechno co chci být
When my world goes crazy
You won't let go
When the ground gets shaky
You give me hope
When I try to push you away
You never move, yeah
KdyKdyž můj svět zešílí,
Nepustíš mě,
Když se země stane vratkou
Dáš mi naději
Když se tě budu snažit odstrčit,
Nikdy neuhneš, yeah
Now when I start doubting and
You help me see
There's a strength, and a mind, and a power in me
Oh believe me there ain't nothing I can't do
My hero is you, yeah
My hero is you
Teď, když jsem se začala pohybovat
A pomohl jsi mi vidět
Tu sílu, mysl a moc ve mě
Oh, věř mi, že není nic co bych nedokázala
Ty jsi můj hrdina, yeah
Ty jsi můj hrdina
My hero is you Ty jsi můj hrdina

Text pridala thuik

Videa přidali thuik, 5kiky

Preklad pridala Lucishek14

Preklad opravila Lexi

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.