Playlisty Pokec
Reklama

Safe & Sound - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukáž pieseň na Facebook

Do you feel what I feel?
Or is it just another dream where I
Chase things that aren't real?
Happens more than you would think
Cítíš to co já?
Nebo je to pouze další sen, ve kterém se honím Za věcmi které nejsou skutečné?
Stává se to častěji než by jsi si myslela
There's monsters in my dreams
I should fight 'em but I let 'em in
They steal all of my sleep
And it's killing me slowly
V mých snech jsou monstra
Měl bych s nimi bojovat, ale pustil jsem je dál
Ukradly mi všechen můj spánek
A to mě pomalu zabíjí
It's killing me slowly Pomalu mě to zabíjí
But I'm
Safe and sound when you hold me
No more monsters in my dreams
In your eyes I find peace
I'm safe and sound
I'm safe and sound
Ale jsem
V bezpečí a v pořádku když mě držíš
Už žádná monstra nejsou v mých snech
V tvých očích nacházím mír
Jsem v bezpečí a v pořádku
Jsem v bezpečí a v pořádku
Do you see what we could be?
Or is it something that's out of reach?
That seems cheap but eventually
Will cost us greatly
Vidíš co jsme mohli být?
Nebo je to něco mimo dosah?
Zdá se to levné, ale nakonec
Nás to bude stát hodně
I see us when I dream
Dancing under emerald skies
And I'm lost in your eyes
I finally feel at peace
Vidím nás když sním
Tancovat pod smaragdovou oblohou
A jsem ztracen v tvých očích
Konečně cítím mír
And I'm
Safe and sound when you hold me
No more monsters in my dreams
In your eyes I find peace
I'm safe and sound
I'm safe and sound
A jsem
V bezpečí a v pořádku když mě držíš
Už žádná monstra nejsou v mých snech
V tvých očích nacházím mír
Jsem v bezpečí a v pořádku
Jsem v bezpečí a v pořádku
Safe and sound when you hold me
No more monsters in my dreams
In your eyes I find peace
I'm safe and sound
I'm safe and sound
V bezpečí a v pořádku když mě držíš
Už žádná monstra nejsou v mých snech
V tvých očích nacházím mír
Jsem v bezpečí a v pořádku
Jsem v bezpečí a v pořádku
And then I wake up
And remember that it's made up
Here's to another day without you
A poté jsem se vzbudil
A vzpomněl si že je to vymyšlené
Je tu další den bez tebe

Text pridala JayVee221

Video přidala JayVee221

Preklad pridala Greysunrise

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Nezaradené do albumu

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.