Pokec Playlisty
Reklama

The Love in Your Eyes - text, preklad

playlist Playlist
Your eyes, your eyes are
The windows of the soul
Don't you know?
And every time they look at me
It's a pleasure what they show
Tvé oči, tvé oči jsou
Okny do duše
Nevíš?
A pokaždé, když se na mě podíváš
To, co ukazují, je potěšením
And do you wanna celebrate
The light inside of me?
Real emotion for everyone to see
Song to sing with a sweet melody
Somethin' to believe in, tell you how I feel
A chceš oslavit
To světlo uvnitř mě?
Pravý cit, který každý uvidí
Píseň zpívaná sladkou melodií
Něco, v co se dá věřit, řekni, jak se cítím
Carry on that magic of the feeling you express
People will be happy
If they have what you possess
It's the love in your eyes
Baby, it's the love in your eyes
Nes dál tohle kouzlo pocitu, který vyjadřuješ
Lidé budou šťastní
Pokud mají to, co vlastníš
Je to láska v tvých očích
Zlato, je to láska v tvých očích
And darling when I hold you
You give it back to me
I can't imagine anything
That I would rather see
From the love in your eyes
Baby, it's the love in your eyes
A miláčku, když tě držím
Vracíš mi to
Nemůžu si představit všechno
Co bych raději viděl
Z lásky v tvých očích
Kotě, je to láska v tvých očích
The touch, the touch of
Your hand so fundamental
In my head, in my heart
In my soul healing on so many levels
It doesn't matter what we're going through
One thing with me is that I'll always love you
Dotek, dotek
Tvé ruky je základ
V mé hlavě, v mém srdci
V mé duši je léčení mnoha úrovní
Nezáleží na tom, čím procházíme
Jedna věc je, že tě vždy budu milovat
And don't change a thing, that's my advice
I'm singing about the sweetness
You bring into my life
A nic neměň, to je má rada
Zpívám o sladkosti
Kterou přinášíš do života
Carry on the magic of the feeling you express
People will be happy
If they have what you possess
It's the love in your eyes
Oh baby, it's the love in your eyes
The love in your eyes
Nes dál tohle kouzlo pocitu, který vyjadřuješ
Lidé budou šťastní
Pokud mají to, co vlastníš
Je to láska v tvých očích
Zlato, je to láska v tvých očích
Láska v tvých očích
And darling when I hold you
You give it back to me
I can't imagine anything
That I would rather see
From the love in your eyes
Baby, it's the love in your eyes
The love in your eyes, oh baby
A miláčku, když tě držím
Vracíš mi to
Nemůžu si představit všechno
Co bych raději viděl
Z lásky v tvých očích
Kotě, je to láska v tvých očích
Láska v tvých očích, oh zlato
I know this love holds many changes
Not everyday will be a day without the past
Ah, don't you worry, just give it up to heaven
If we release control love will surely last
I want the people want
To show your love will last
Ooh, baby, baby, baby love will last
Vím, že tahle láska přináší hodně změn
Ne každý den bude dnem bez minulosti
Ah, neboj, jen mě vem do nebe
Když povolíš uzdu lásce, která stěží trvá
Chci, aby lidé chtěli
Ukázat, že tvá láska trvá
Ooh, zlato, zlato, zlato, láska potrvá
I wanna celebrate the light I see
Real emotion between you and me
Song to sing with a sweet melody
Somethin' to believe in, I tell you how I feel
Chci oslavovat světlo, které vidím
Pravý pocit mezi tebou a mnou
Píseň zpívaná sladkou melodií
Něco, v co lze věřit, řeknu ti, jak se cítím
Carry on the magic of the feeling you express
People will be happy
If they have what you possess
It's the love in your eyes
Baby, it's the love in your eyes
Nes dál tohle kouzlo pocitu, který vyjadřuješ
Lidé budou šťastní
Pokud mají to, co vlastníš
Je to láska v tvých očích
Zlato, je to láska v tvých očích
And darling, when I hold you
You give it back to me
I can't imagine anything that I would rather see
From the love in your eyes
I said I see the love in your eyes
The love in your eyes
The love in your eyes
A miláčku, když tě držím
Vracíš mi to
Nemůžu si představit všechno
Co bych raději viděl
Řekl jsem, že vidím lásku v tvých očích
Lásku v tvých očích
Lásku v tvých očích
Carry on that magic
Of the feeling you express
People will be happy
If they have what you possess
It's the love in your eyes
Baby, it's the love in your eyes, is in you eyes
Darling, when I hold you, you give it back to me
Nes dál tohle kouzlo pocitu
Který vyjadřuješ
Lidé budou šťastní
Pokud mají to, co vlastníš
Je to láska v tvých očích
Zlato, je to láska v tvých očích, je v tvých očích
Miláčku, když tě držím, vracíš mi to zpátky

Text pridal DevilDan

Text opravil DevilDan

Video přidal DevilDan

Preklad pridal DevilDan

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.