Pokec Playlisty
Reklama

Time Is A River (feat. fiedlerski) - text, preklad

playlist Playlist
the morning took away my dreams
I saw you dance across the stream
I was drowning in the air
Under cold fluorescent lights
I reached out to hold you tight
Such a comedy of cares
Ráno odneslo mé sny
Viděl jsem tě tančit v potoce
Topil jsem se ve vzduchu
Pod studenými zářivkami
Natáhl jsem se, abych tě pevně držel
Taková komedie péčí
Another me
Another you
Another reason
Different clouds
Different doubts
Different reasons
Další já
Další ty
Další důvod
Jiné mraky
Jiné pochyby
Jiné důvody
We had no diamonds we had no gold
We had time
Time is a river
Left with silence thoughts untold
Left with time time is a river I’ve seen the sea
Neměli jsme žádné diamanty ani zlato
Měli jsme čas
Čas je řeka
Tichem zůstaly myšlenky nevyslovené
Zůstal čas, čas je řeka, viděl jsem moře
As I hear the midnight chimes
I sit searching for your eyes
The way they used to look at me
How come it ever came to this
What was that something that I missed
While we were floating to the sea
Když slyším půlnoční zvonkohry
Sedím a hledám tvé oči
To jak se na mě dívávaly
Jak to mohlo zajít až sem
Co bylo to něco, co mi chybělo
Zatímco jsme se plavili k moři
Another me
Another you
Another reason
We had no diamonds we had no gold
We had time
Time is a river
Left with silence thoughts untold
Left with time time is a river I’ve seen the sea
Další já
Další ty
Další důvod
Neměli jsme žádné diamanty ani zlato
Měli jsme čas
Čas je řeka
Tichem zůstaly myšlenky nevyslovené
Zůstal čas, čas je řeka, viděl jsem moře
I should have put you first
You were more than I deserved
I could fill this room with words
But there’s no here to listen
Měl jsem tě dát na první místo
Byla jsi víc, než jsem si zasloužil
Mohl jsem naplnit prostor slovy
Ale nikdo tu neposlouchá
We had no diamonds we had no gold
We had time
But time is a river
Left with silence thoughts untold
Left with time
But time is a river
Time is a river
I’ve seen the sea
Neměli jsme žádné diamanty ani zlato
Měli jsme čas
Ale čas je řeka
Tichem zůstaly myšlenky nevyslovené
Zůstal čas
Ale čas je řeka
Čas je řeka
Viděl jsem moře

Text pridal DevilDan

Video přidal DevilDan

Preklad pridal DevilDan

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.