Pokec Playlisty
Reklama
playlist Playlist
Rainy daydreaming take me away a thousand miles
And 3 months and 10 days so I can see the sunny skies
Where all my tomorrows will be a part of our yesterdays
This day I promise that I will find another way
Deštivé snění mě odnáší tisíc mil daleko
A tři měsíce a deset dní abych mohl vidět ta slunečná nebe
Kde všechny mé zítřky budou částí našich včerejšků
V tento den slibuji, že najdu jinou cestu
I’ll do all I can To be a lucky man Udělám všechno pro to, abych byl šťastným mužem
When the moon is high and the stars are bright
If hope is a crime then lock me up tonight
And throw away the key
Well there’s room inside my cell tonight
I need an alibi
To free me from this burden
This lonesome sleepless burden
Když měsíc je vysoko a hvězdy jsou jasné
Pokud naděje je zločin, tak mě dnes zatkni
A odhoď klíč
Dobře, dnes je tu místnost uvnitř mé cely
Potřebuji alibi
Aby mě osvobodilo z této přítěže
Této osamělé bezesné přítěže
Cos Everybody needs salvation
But everybody wants it now
As I stand here on the outside
Everybody show me how
Protože každý potřebuje spásu
Ale každý ji chce teď
A když tu stojím venku
Každý mi ukazuje jak
Far off a tune’s played honky-tonking out of key
For how long was it our song
I’m crying at the memory
Kdesi daleko hrála píseň honky-tonk
Jak dlouho byla tato píseň naše
Pláču při této vzpomínce
But they’re tears of joy, I’m a lucky boy Ale jsou to slzy štěstí, jsem šťastný chlapec
When the moon is high and the stars are bright
If hope is a crime then lock me up tonight
And throw away the key
Well there’s room inside my cell tonight
I need an alibi
To free me from this burden
This lonesome sleepless burden
Když měsíc je vysoko a hvězdy jsou jasné
Pokud naděje je zločin tak mě dnes zatkni
A odhoď klíč
Dobře, dnes je tu místnost uvnitř mé cely
Potřebuji alibi
Aby mě osvobodilo z této přítěže
Této osamělé bezesné přítěže
Cos Everybody needs salvation
But everybody wants it now
As I stand here on the outside
Everybody show me how
Protože každý potřebuje spásu
Ale každý ji chce teď
A když tu stojím venku
Každý mi ukazuje jak
Well there’s room inside my cell tonight
I need an alibi
To free me from this burden
This lonesome sleepless burden
I feel the sun around the corner
Yeah a new day is dawning
Dobře, dnes je tu místnost uvnitř mé cely
Potřebuji alibi
Aby mě osvobodilo z této přítěže
Této osamělé bezesné přítěže
Cítím slunce za rohem
Ano, rozednívá se
Cos everybody needs salvation
But everybody wants it now
As I stand here on the outside
Everybody show me how
Protože každý potřebuje spásu
Ale každý ji chce teď
A když tu stojím venku
Každý mi ukazuje jak

Text pridala bersule

Video přidala bersule

Preklad pridala -Mony-

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.