Pokec Playlisty
Reklama

Amen Omen - text, preklad

playlist Playlist
What started as a whisper
Slowly turned into a scream
Searching for an answer
Where the question is unseen
Co začalo jako šepot
se pomalu přeměnilo v křik
Hledání odpovědi
když otázka je neviditelná
I don't know where you came from
And I don't know where you've gone
Old friends become old strangers
Between the darkness and the dawn
Nevím odkud jsi přišla
a nevím kam jsi šla
Staří přátelé se stali starými cizinci
Mezi tmou a svítáním
Amen Omen,
will I see your face again?
Amen Omen,
can I find the place within?
To live my life withou you?
Amen Omen,
uvidím zase tvou tvář?
Amen Omen,
mohu najít uvnitř místo?
Kde budu žít svůj život bez tebe?
I still hear you saying
"All of life is chance
and is the sweetest,
is sweetest when at a glance"
Stále tě slyším říkat
"Celý život je riziko
a je nejsladší,
je nejsladší na první pohled"
But I live
I live a hundred
A hundred lifetimes in a day
Ale já žiju
Žiju stovky
stovky životů za den
But I die a little
In every breath that I take
Ale trochu umírám
s každým nádechem, který udělám
Amen Omen,
will I see your face again?
Amen Omen,
can I find the place within?
To live my life withou you?
Amen Omen,
uvidím zase tvou tvář?
Amen Omen,
mohu najít uvnitř místo?
Kde budu žít svůj život bez tebe?
I listen to a whisper
Slowly drift away
Silence is a loudest
Parting word you never say
Poslouchám šepot
pomalu je odnášen pryč
Mlčení je nejhlasitější
O loučení nikdy nemluv
I put, I put your word
Into my veins
Now a voiceless sympathy
Is all that remains
Dal jsem, dal jsem tvé slovo
do svých žil
Němá lítost je teď
jediné, co zůstalo
Amen Omen,
will I see your face again?
Amen Omen,
can I find the place within?
To live my life withou you?
Amen Omen,
uvidím zase tvou tvář?
Amen Omen,
mohu najít uvnitř místo?
Kde budu žít svůj život bez tebe?
Amen Omen,
will I see your face again?
Amen Omen,
can I see your face again?
can I find the strength
within
Amen Omen,
uvidím zase tvou tvář?
Amen Omen,
mohu zase vidět tvou tvář?
Mohu najít sílu?
Uvnitř
Omen! Omen!
(Amen Omen,
will I see your face again?
Amen Omen,
can I find the place within?)
(Amen Omen,
uvidím zase tvou tvář?
Amen Omen,
mohu najít uvnitř místo?)

Text pridala 2Preclik2

Text opravila 2Preclik2

Video přidala 2Preclik2

Preklad pridala 2Preclik2

Preklad opravila jitu-sta

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.