Playlisty Pokec
Reklama

Happy Days - text, preklad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

I remember when there used to be colors all over,
and I could wake up and barely open my eyes,
Having a simple mind,
Feeling so euphoric,
Not knowing what later lurks in my lifetime,
Wanting to stay in this moment always,
Now my days are fading every time i blink,
Foreseeing images,
Flashing in my head,
Violent voices,
Wanting me dead,
Opened eyes start to burn now,
The sun is just too much
And when I close them the darkness engulfs me
Pamatuji si, když ještě všude byly barvy,
a já se mohl probudit a sotva otevřít oči,
Mít prostou mysl,
Cítit se tak euforicky,
Nevědět co na mě v životě číhá,
Vždy jsem chtěl zůstat v tomhle momentě,
Teď mé dny mizí s každým mrknutím,
Předvídám obrazy,
Záblesky v mé hlavě,
Násilné hlasy,
Co mě chtějí mrtvého,
Otevřené oči začínají pálit,
To slunce je prostě přílliš
A když je zavřu, temnota mě pohltí
As I'm growing
Things are dying,
It only takes one mistake,
To beget another,
I can never see this happening,
Im still young,
Please don't take this away from me,
Let me at least keep this
As a memory,
Now all that is left,
Is entering this path,
Where my miserable life starts,
Just as I watch the colors fade away,
I begin to step towards this black void,
Where no light is found here,
Jak rostu
Věci umírají,
Stačí jen jedna chyba,
Aby se zrodila další,
Nikdy nemůžu vidět, jak se tohle děje,
Jsem stále mladý,
Prosím, neber mi to,
Dovol mi si to ponechat
Jako vzpomínku,
Teď, když vše co zbylo
Vstupuje na cestu,
Kde začíná můj mizerný život,
Jakmile se začínám dívat na mizící barvy,
Vykračuji vpřed k té černé prázdnotě,
Kde se nenachází žádné světlo,

I will miss these moments where things were still innocent.
The days where I still believed.
I will miss these everlasting beautiful fields,
Where i would run and reach for the sky,
I will miss these happy days,
I will miss it,
oh how i will miss it...

Ty chvíle, kdy bylo vše stále nevinné, mi budou chybět.
Ty dny, kdy jsem pořád věřil.
Budou mi chybět tyhle věčné krásné pole,
Kde bych běhal a dosáhl na nebe,
Budou mi chybět ty šťastné dny,
Budou mi chybět,
oh tak moc mi budou chybět...

Text pridal FalkonetCZ

Video přidal FalkonetCZ

Preklad pridal FalkonetCZ

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.