Playlisty Pokec
Reklama

Abigail - text, preklad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

[Ukázka z filmu "Closer"]
"I don't love you anymore.
Since when?
Now. Just now. I don‘t want to lie. Can't tell the truth, so it's over.
It doesn't matter. I love you. None of it matters.
Too late. I don't love you anymore. Goodbye.
Here's the truth, so now you can hate me. Larry fucked me all night. I enjoyed it. I came. I prefer you. Now go.
I knew that. He told me.
You knew?
I needed to hear it from you.
Why?
Because he might have been lying. I had to hear it from you.
I would never have told you, because I know you would have never forgived me.
I would. I have.
Why did he tell you?
Because he's a bastard.
How could he?
Because he wanted this to happen.
But why test me?
Because I'm an idiot.
Yes. I would have loved you... forever. Now, please go.
Don't do this, Alice. Talk to me.
I am talking. Fuck off.
No I'm sorry. You misunderstand! I didn't mean to.
Yes you did.
I love you!
Where?
What?
Show me! Where is this love? I... I can't see it, I can't touch it. I can't feel it. I can hear it. I can hear some words, but I can't do anything with your easy words.
Whatever you say is too late.
Please, don't do this!
It's done.
Now, please go, or I'll call security.
No, you're not in a strip club, there is no security.
Why did you fuck him?
I wanted to.
Why?!
I desired him.
Why?!
You weren't there!
Why him?!
He asked me nicely.
You're a liar.
So?
Who are you?
I'm no one!"
[Ukázka z filmu "Closer"]
Už tě nemiluji.
Od kdy?
Od teď. Prostě od teď. Nechci lhát. Nemůžu říct pravdu, takže je konec.
Na tom nesejde. Miluji tě. Na ničem z toho nesejde.
Už je příliš pozdě. Už tě nemiluji. Sbohem.
Řeknu ti pravdu, aby jsi mě mohl nenávidět.
Larry mě celou noc š*kal. Užila jsem si to. Udělala jsem se. Preferuji tebe. Teď jdi.
Já vím. On mi to řekl.
Ty jsi to věděl?
Potřeboval jsem to slyšet od tebe.
Proč?
Protože on mohl lhát. Musel jsem to slyšet od tebe.
Nikdy bych ti to neřekla, protože vím, že by jsi mi nikdy neodpustil.
Odpustil. Už jsem to udělal.
Proč ti to řekl?
Protože to je bastard.
Jak mohl?
Protože chtěl, aby se tohle stalo.
Ale proč mě testovat?
Protože jsem idiot.
Ano. Milovala bych tě... navždy. Teď prosím jdi.
Tohle nedělej Alice. Mluv se mnou.
Mluvím s tebou. Jdi do hajzlu.
Ne, omlouvám se. Ty mě špatně chápeš! Já jsem nechtěl.
Ale ano, chtěl.
Já tě miluji!
Kde?
Co?
Ukaž. Kde je ta láska? Já... já ji nevidím, nemůžu se jí dotknout. Necítím ji. Slyším ji. Slyším nějaká slova ale nic s tvými řečičkami nemůžu dělat. Cokoli řekneš už je příliš pozdě.
Prosím, nedělej to!
Je konec.
Teď prosím jdi, nebo zavolám ochranku.
Ne, tady nejsi ve stripclubu, tady není žádná ochranka.
Proč si ho ojela?
Chtěla jsem.
Proč?!
Toužila jsem po něm.
Proč?!
Ty jsi tam nebyl.
Proč on?!
Pěkně mě požádal.
Jsi lhářka.
A?
Kdo jsi?
Nejsem nikdo!
Abigail.... Abigail...

Text pridal FalkonetCZ

Video přidal FalkonetCZ

Preklad pridal FalkonetCZ

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.