Pokec Playlisty
Reklama

Stranger in Time (feat. Kiske, Beck, Sammet a.. - text, preklad

playlist Playlist
When your day is done and you're all alone
Someone's calling for you
When you think "that's all", you will get the call
"They are waiting for you"
Když je tvůj den pryč a jsi sám,
někdo tě volá.
Když si pomyslíš "To je vše", zase ti zavolají - "Čekají na tebe".
Then you walk into an overcrowded room
And they're standing and stare
Want to grab and talk, want to steal your heart
Like a price on a fair
Pak vkročíš do přeplněné místnosti,
a tam stojí a zírají.
Chtějí tě popadnout a mluvit, chtějí ti ukrást srdce jako nějakou cenu na veletrhu.
Walk away, remove yourself into silence
Make your day and then draw the curtain to it all
Odejdi, odevzdej se tichu,
užij si den a pak na to vše namaluj oponu.
Ohoo, psychotopia
I ain't got no reason and rhyme
Ohoo, demophobia
I can't stand the world next to mine
I'm just a stranger in time
Ohoo, psychotopie,
Ani nemám důvod a rým.
Ohoo, demophobie,
nedokážu vystát ten svět vedle mě.
Jsem jen cizinec v čase.
And the crap goes on day by day to come
And the words have no meaning
From the bitch so wild to the problem child
Transformation, delusion
A tak sračky pokračují den za dnem,
a slova nedávají žádný smysl
od tak divoké děvky k problémovému dítěti.
Tranformace, blud.
Walk away, remove yourself to an island
Seize the day and then draw the curtain to it all
Odejdi, odkliď se na ostrov,
chyť den a pak na to vše namaluj oponu.
Ohoo, psychotopia
I ain't got no reason and rhyme
Ohoo, demophobia
I can't stand the world next to mine
I'm just a stranger in time
Ohoo, psychotopie,
Ani nemám důvod a rým.
Ohoo, demophobie,
nedokážu vystát ten svět vedle toho mého.
Jsem jen cizinec v čase.
I'm out of sight, embrace the night
Walking free, fancy me
Until the grave a freedom slave
Walking free, sanctuary
Jsem mimo zraky, objímám noc.
Procházím se svobodně, to se mi líbí.
Svobodný otrok až do hrobu.
Procházím se svobodně, svatyně.
Hello my friend, what's up how do you do?
I'm doing fine, so fine and how are you?
I'm doing fine, so fine
AHoj kamaráde, jak je, jak se máš?
Mám se fajn, dost dobře, a jak ty?
Mám se fajn, dost dobře.
Oh, please will someone get me out of here
Where is my magic wand to disappear?
I'm doing time
He's doing time
I walk the line
He walks the line
Ou, prosím, dostaňte mě někdo odsud.
Kde je má kouzelná hůlka abych zmizel?
Dávám si na čas.
On si dává na čas.
Chodím po lajně.
On chodí po lajně.
Walk away, and feel yourself in the silence
Solitude, reload, and be ready for it all
Odejdi a pociť sám sebe v tichu.
Osamělost, obnovení a buď připraven na vše.
Ohoo, psychotopia
I ain't got no reason and rhyme
Ohoo, demophobia
I can't stand the world next to mine
Ohoo, psychotopia
I ain't got no reason and rhyme
It comes and it goes, demophobia
I can't stand the world next to mine
I'm just a stranger in time
Ohoo, psychotopie,
Ani nemám důvod a rým.
Ohoo, demophobie,
nedokážu vystát ten svět vedle toho mého.
Ohoo, psychotopie,
Ani nemám důvod a rým.
Příchází a obchází, demophobie.
Nedokážu vystát ten svět vedle toho mého.
Jsem jen cizinec v čase.
I'm just a stranger, just another stranger
Mmh, another stranger in time
Jsem jen cizinec, jen další cizinec.
Mm, další cizinec v čase.

Text pridal phantasos

Video přidal phantasos

Preklad pridal phantasos

Preklad opravil phantasos

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.