Playlisty Pokec
Reklama

Fire and Ice (feat. Delauney, Bischoff, Sjunn.. - text, preklad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Here comes the pain again today
I feel like eating fire
That slowly burns my soul away
I wish that I could hide out
A znovu dnes přichází bolest,
mám pocit jako bych pojídal oheň,
který mi pomalu spaluje duši.
Přál bych si abych se mohl schovat.
Screaming, I'm-a-walking in the dark
I feel so alone
Křičím, chodím v temnotě.
Cítím se tak sám.
We were fire and ice, were boiling together
But we lost all the power on the way
What is left of the dream are the footsteps we printed
But the dead will be rising again
Byli jsme jako oheň a led, společně jsme vřeli.
Ale po cestě jsme ztratili všechnu sílu.
To co zbylo ze snu jsou jen stopy, které jsme si vytiskli.
Ale mrtví znovu povstanou.
Feel fire and ice Pociť oheň a led.
I try to sleep with open eyes
Awake in silent grieving
The forces of the spell hold tight
But I just grab my demons
Zkouším spát s oteřenýma očima,
vzbuzený v tichém truchlení.
Síly kletby se mě drží těsně,
ale své démony právě popadl.
Screaming, I'm-a-walking in the dark
I feel so alone
Křičím, chodím v temnotě.
Cítím se tak sám.
We were fire and ice, were boiling together
But we lost all the power on the way
What is left of the dream are the seeds that we planted
But the dead will be rising again
Byli jsme jako oheň a led, společně jsme vřeli.
Ale po cestě jsme ztratili všechnu sílu.
To co zbylo ze snu jsou semínka, které jsme zasadili.
Ale mrtví znovu povstanou.
Fill me up, take me to the light
Take me to the place where there is no fight
Smashed to the ground, back in the air
Hailed to the cross with the witches to burn
Naplň mě, vem mě ke světlu,
vem mě na místo, kde se nebojuje.
Roztříštěný o zem, zpátky ve vzduchu,
přivolaný ke kříží čarodějnicemi ke spálení.
Free your mind, kick your ass
Stick to your guns and move it fast
Grab the torch, be the spark
And, my friend, get ready to burn
Osvoboď svou mysl, kopni se do zadku,
drž se svých zbraní a rychle s nimi pohybuj.
Seber pochodeň, buď jiskrou,
a, můj příteli, připrav se na oheň.
Screaming, it was tearing me apart
So lost and alone
Now I'm breathing, and I feel the beating heart
The sadness is gone
Křičím, trhalo mě to na kousky,
tak ztracený a sám.
Teď dýchám a cítím bijící srdce,
smutek je pryč.
Fire and ice, boiling together
We had lost all the power on the way
But the trees that have grown
From the seeds we had planted
Let us know that we're finally home
Byli jsme jako oheň a led, společně jsme vřeli.
Ale po cestě jsme ztratili všechnu sílu.
Ale stromy, které vyrostly,
ze semínek které jsme zasadili,
nám dávají vědět že jsem konečně doma.
We were fire and ice, boiling together
We had lost all the power on the way
We are living the dream and it keeps us united
Now the dead will be rising to play
The dead will be rising
Byli jsme jako oheň a led, společně jsme vřeli.
Ale po cestě jsme ztratili všechnu sílu.
Žijeme sen, který nás drží pohromadě,
mrtví teď povstanou a budou hrát,
mrtví povstanou.
Feel fire and ice
Still boiling...
Pociť oheň a led,
stále vroucí....

Text pridal phantasos

Video přidal phantasos

Preklad pridal phantasos

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.