Pokec Playlisty
Reklama

Enemies of Fun (feat. Ralf Scheepers and Piet.. - text, preklad

playlist Playlist
They tell you that you're useless
Just a degenerate bum
They cut you down to small fry
And grill your ass till done
Říkají ti, že jsi zbytečný,
jen zdegenerovaný lenoch.
Ořízli tě do malého zvířete,
a tvou prdel grilovali až do konce.
Your innocence they plunder
With knowledge from the cold
Beware you're going under
You're in a danger zone
Tvou nevinnost plení,
se znalostí lhostejnosti.
Dávej bacha, podléháš,
jsi v nebezpečný oblasti.
They come to fight
Your dream to kill
They strike you down and force you with their iron will
So thanks for nothing
Just leave me be
And let me live my life the way it's meant to be
Beware my son
Přišli bojovat,
zabít tvůj sen.
Sestřelí tě a donutí tě svou železnou vůlí.
Tak dík za nic,
prostě mě nechte být,
a nechte mě žít můj život tak jak je souzeno.
Dávej pozor.
The enemies of fun, enemies of fun, the enemies of fun
You better turn and run
From the enemies of fun
Nepřátelé zábavy, nepřátelé zábavy, nepřátelé zábavy
Měl by ses radší otočit a utíkat,
před nepřáteli zábavy.
In school I learned the hard way
That you don't fool around
Follow the rules and obey
Or they will chew you out
Ve škole jsem se tvrdě naučil,
že nesmíš bláznit.
Následovat pravidla a poslouchat,
jinak tě sežvějkají.
Just play for keeps, not to enjoy
Just do your work and don't you hang out with the boys
No, just let me rock and party well
I'll have it my own way and you can go to hell
I was born to run
Jen hrát a cvičit, nehrát pro zábavu.
Jen si udělat svou práci a nevyrážet si s kamarády.
Ne, jen mě nechte užívat si party a rockenrollu,
budu mít svou cestu a vy můžete jít k čertu.
Narodil jsem se abych utíkal.
From enemies of fun, enemies of fun
You better turn and run
From the enemies of fun
Enemies of fun
Před nepřáteli zábavy, nepřáteli zábavy.
Měl by ses otočit a utíkat,
před nepřáteli zábavy,
nepřáteli zábavy.
I was born for the bright lights
Step out of the rain
And you get nothing for nothing
I'll always do it again
I'll be riding the rising sun
So bless you all
I'm flying high
Narodil jsem se pro jasná světla.
Vystup z deště,
a dostaneš nic za nic.
Vždycky to udělám znovu,
pojedu na vycházejícím slunci.
Tak žehnám vám všem,
létám vysoko.
They waste your time, they twist your mind
The enemies of fun
They're closing in, the joy grows dim
The enemies of fun
They never play, nor go astray
The enemies of fun
A little sin, they won't give in
The enemies of
Ah
Marní tvůj čas, překrucují tvou mysl,
nepřátelé zábavy.
Zavírají se, radost se zvětšuje,
nepřátelé zábavy.
Nikdy nehrají, ani se nezlobí,
nepřátelé zábavy.
Malý hřích, ten neodpustí,
nepřátelé,
oh!
Beware my son Dávej pozor můj synu.
The enemies of fun, enemies of fun
The enemies of fun, the enemies of fun
Nepřátelé zábavy, nepřátelé zábavy,
nepřátelé zábavy, nepřátelé zábavy.
They got you on the run
They're out to get you
You better run from the E.O.F.
No, never listen
Oh, don't believe a word they say
Just do things your own way
You better run
So far away, far away...
Přinutili tě utíkat,
jdou po tobě.
Měl bys utíkat před N.Z.
Ne, nikdy neposlouchej,
oh, nikdy jim nevěř ani slovo.
Jen si dělej věci po svém.
Měl bys utíkat,
hodně, hodně daleko...

Text pridal phantasos

Video přidal phantasos

Preklad pridal phantasos

Preklad opravil phantasos

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.